Aan welke eisen moet mijn praktijk voldoen?


Om je als Chronisch ZorgNet therapeut aan te melden dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Je dient een goedgekeurde basisscholing gevolgd te hebben; je moet je kunnen vinden en herkennen in de omschreven attitude; en je dient gebruik te maken van een geschikt elektronisch patiëntendossier (EPD). Daarnaast moet de praktijk waar je werkzaam bent aan onderstaande eisen voldoen om beweegzorg en leefstijlbegeleiding voor de specialisaties binnen Chronisch ZorgNet aan te mogen bieden:

 • Een goed-uitgeruste praktijkruimte met in ieder geval apparatuur voor het aanbieden van cardiorespiratoire training en krachttraining voor onderste- en bovenste extremiteit en romp;
 • Voldoende middelen voor meten en controleren van de relevante parameters (denk aan saturatiemeter, borgschalen, materialen voor metingen, bloeddruk);
 • Aanwezigheid van een automatische externe defibrillator (AED);
 • Er dient te allen tijde een medewerker aanwezig te zijn die getraind is in Basic Life Support (BLS) en het gebruik van een AED zoals voorgeschreven door de Nederlandse Hartstichting, en hier jaarlijks in bijschoolt;
 • De ruimtes moeten stof- en rookvrij zijn;
 • Bij voorkeur aanwezigheid van dames- en herenkleedkamers met douche en toilet;
 • Beschikbaarheid van voldoende spreekkamercapaciteit ten bate van individuele gesprekken met de patiënt;
 • De ruimtes moeten goed toegankelijk zijn voor de patiënten; 
 • Voldoende ruimte om de 6 minuten wandeltest (6MWT) volgens protocol uit te kunnen voeren*;
 • Tijdens hartrevalidatie zijn minimaal twee teamleden aanwezig die getraind zijn in BLS en gebruik van de AED**.

   

  * Deze praktijkeis geldt alleen voor de specialisatie longaandoeningen

  ** Deze praktijkeis geldt alleen voor de specialisatie hartrevalidatie