Het ontstaan van Chronisch ZorgNet


In 2011 is ClaudicatioNet opgericht met als doel om hoogwaardige, conservatieve zorg door gespecialiseerde therapeuten beschikbaar te maken voor alle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) in Nederland. Na de oprichting groeide ClaudicatioNet uit tot een open netwerk met landelijke dekking. ClaudicatioNet realiseerde kwaliteit en transparantie via verschillende elementen, zoals de organisatie van scholing en congressen, vindbaarheid van gespecialiseerde therapeuten via een digitale Zorgzoeker en transparantie van behandelresultaten via het Kwaliteitssysteem.

Mede door deze inspanningen kwam de fysiotherapeutische zorg voor patiënten met etalagebenen in 2017 in het basispakket. Voor die tijd was het richtlijn-opvolgingspercentage (aantal patienten wat eerst naar fysiotherapeut wordt gestuurd door huisarts/vaatchirurg) al gegroeid tot 63% (2013). In 2017 steeg dat verder door tot 87%. Daarnaast blijkt uit declaratiedata dat 83% van de patiënten die primair looptherapie en leefstijlbegeleiding heeft gekregen na 5 jaar nog steeds interventie-vrij is (geen dotter of bypass operatie heeft gehad).

Niet-overdraagbare chronische aandoeningen (NCD’s) zoals PAV, maar ook coronaire hartaandoeningen, chronische longziekten en diabetes, zijn de belangrijkste oorzaak voor ziektelast en sterfte wereldwijd en worden gekenmerkt door gemeenschappelijke onderliggende risicofactoren zoals roken, overgewicht en fysieke inactiviteit. Het jaarlijkse aantal doden door deze chronische aandoeningen stijgt nog steeds ten gevolge van bevolkingsgroei en vergrijzing. Ruim tweederde van de mensen van 65 jaar en ouder heeft meer dan één NCD. In Nederland heeft zelfs 65% van de 75-plussers minimaal drie NCDs.

Een verricht review (2019) van de literatuur en (inter)nationale richtlijnen leerde ons dat de behandeling van patiënten met NCD’s veel overlap kent wat betreft bewegen en leefstijl. Dit in combinatie met de voorspelde groei van het aantal mensen met één of meerdere NCD’s, vraagt om een zorgverlener die expert is op het gebied van de behandeling van NCD’s. Zo ontstond het idee om één netwerk te realiseren voor patiënten met NCD’s. ClaudicatioNet bleek vanwege zijn ICT-infrastructuur, kwaliteitsborging, scholing (denk aan motiverende gespreksvoering) en doelmatige en tijdige verwijzing zeer geschikt voor uitbreiding naar meerdere NCD’s. In 2018 klopten wij met succes aan bij het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Ons voorstel om één landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde zorgverleners te realiseren voor patiënten met NCD’s, werd positief ontvangen en gehonoreerd. Dit betekende de start van Chronisch ZorgNet. Op verzoek van de zorgverzekeraars hebben wij ons in eerste instantie gericht op COPD en eerstelijns hartrevalidatie. Onlangs is ook de specialisatie 'Osteoporose, vallen & breken' toegevoegd.

In maart 2020, tijdens het eerste Chronisch ZorgNet congres, is ClaudicatioNet officieel omgedoopt tot Chronisch ZorgNet; hét landelijke netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bij patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen.