Hart voor Leren


Voor een hoge kwaliteit van zorg is van belang dat zorgverleners goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, dat zij werken op basis van evidentie en dat zorgverleners nieuwe inzichten weten toe te passen bij de behandeling. Om Chronisch ZorgNet zorgverleners hierin te ondersteunen en het continu leren te borgen, ontwikkelde Chronisch ZorgNet het ‘Hart voor Leren’-traject.

Hart voor Leren is een uitgebreid en continu scholingsprogramma dat relevante scholingen op een gestructureerde manier aanbiedt, en heeft zowel verplichte als vrije keuze onderdelen. Alle onderdelen van Hart voor Leren zorgen voor een aantrekkelijke verbreding en/of verdieping van het onderwerp. Chronisch ZorgNet zorgverleners scholen zich op deze manier continu op het vlak van hun specialisatie(s) en in de behandeling van patiënten met een chronische aandoening.

Niet alleen zorgt het ‘Hart voor Leren’-traject voor een prettige en toegankelijke manier van leren, maar het zorgt ook dat nieuwe kennis vanuit verschillende perspectieven aan bod komt. Zo is en blijft elke Chronisch ZorgNet zorgverlener altijd eenvoudig op de hoogte.

Hart voor Leren bestaat uit de volgende scholingsonderdelen om de benodigde kennis bij de Chronisch ZorgNet deelnemers te brengen:

  • Webinars (gratis)
  • Online trainingen (gratis)
  • Regionale netwerkbijeenkomsten (gratis)
  • Downloads/ondersteuningsmaterialen (gratis)
  • E-learnings
  • Congres
  • Basisscholingen