Matijs van den Eijnden - De fysiotherapeut in de rol van gezondheidsbevorderaar. Van intentie naar (blijvend) gedrag!


In de meest recente uitgave van het Beroepsprofiel Fysiotherapie (KNGF, 2021) wordt de nieuwe rol van Gezondheidsbevorderaar omschreven. De fysiotherapeut zal zich in deze rol nadrukkelijk bezighouden met het signaleren, herkennen en analyseren van leefstijlfactoren in het kader van geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. Ook gaat de fysiotherapeut vanuit een coachende attitude zelfmanagementondersteuning aanbieden, gericht op duurzame leefstijlverbetering in de leefomgeving van de patiënt.

Deze bijdrage focust zich op de laatstgenoemde uitdaging. Want hoe kan een fysiotherapeut zijn patiënt ondersteunen in het aanleren van nieuw gedrag? En hoe kan je faciliteren dat dit nieuwe gedrag ook duurzaam gedrag wordt? In deze sessie reikt Matijs aan de hand van evidentie over gedragsverandering een aantal helpende tips en tools aan, waarmee je in de praktijk wat makkelijker de kloof tussen ‘de goede intentie’ en ‘blijvend gedrag’ kan dichten.