Ilja van Beest - Drie is meer dan twee op meer manieren dan een


Samen kom je vaak verder dan alleen. Maar wanneer willen mensen samenwerken? En wat zijn dan de consequenties? En hoe onderzoek je samenwerking dan? In deze lezing zal prof. dr. Ilja van Beest stil staan bij de psychologie van samenwerken. We zullen ook een aantal oefeningen doen waarbij we meer inzicht krijgen in de motieven die samenwerken in de weg kunnen staan of juist kunnen helpen.