Els Fikkers - Inhalatiemedicatie bij COPD


Een belangrijk deel van de behandeling van COPD bestaat uit inhalatiemedicatie. Er zijn verschillende soorten medicatie, en het assortiment wat beschikbaar is wordt steeds uitgebreider.

In de sessie wordt onder andere besproken:

Welke pufs zijn er nu eigenlijk en wat kan je van deze pufs verwachten? Daarnaast is er tijdens de sessie aandacht voor inhalatietechniek: Wie heeft hier aandacht voor en hoe moet het eigenlijk? En hoe staat het met medicatietrouw bij COPD? En kan de fysiotherapeut hierin ook nog een rol spelen? En als laatste is er tijdens de sessie ook nog aandacht voor samenwerking tussen verschillende disciplines op dit gebied.