Chronisch ZorgNet, een multidisciplinair netwerk


Samen streven naar passende zorg

Vanaf het najaar 2022 wordt Chronisch ZorgNet een multidisciplinair netwerk. Op deze manier wordt interdisciplinair samenwerken tussen eerstelijns paramedici een stuk eenvoudiger. Vanaf oktober kunnen diëtisten zich aansluiten bij Chronisch ZorgNet, en daarna volgen ook ergotherapeuten en andere disciplines. Joep Teijink, voorzitter van Chronisch ZorgNet, sprak daar al over tijdens het congres. Hieronder is het fragment van het congres te bekijken.

Waarom is interdisciplinair samenwerken zo belangrijk?
Chronische, niet-overdraagbare aandoeningen worden meestal veroorzaakt door leefstijl-gerelateerde factoren (o.a. te weinig beweging, ongezonde voeding en roken). De behandeling van deze factoren beperkt zich meestal niet tot het vakgebied van één zorgverlener. Het is daarom van groot belang dat de juiste zorgverleners bij de behandeling betrokken worden. Uit onderzoek blijkt dat interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners leidt tot betere uitkomsten, grotere patiënttevredenheid en meer therapietrouw. Het is dus eigenlijk niet meer dan logisch dat zorgverleners goed samenwerken, de behandelingen op elkaar afstemmen en verder kijken dan hun eigen discipline. Daarnaast is de verwachting dat interdisciplinaire samenwerking bij steeds meer behandelrichtlijnen de norm zal worden. In een aantal richtlijnen is het al opgenomen, zoals de multidisciplinaire behandelrichtlijn COPD van de LAN (Publicaties - Long Alliantie Nederland) en de ‘KNGF-standpunten bij COVID-19, aanbevelingen voor de eerste lijn’ (kngf-standpunt_fysiotherapie_bij_covid-19_29032022.pdf)

Winst voor de patiënt
Interdisciplinaire samenwerking kan een patiënt veel opleveren. Het leidt tot betere uitkomsten, een grotere patiënttevredenheid en verbetert de therapietrouw. Door deze samenwerking kunnen disciplines elkaar versterken en worden tegengestelde adviezen voorkomen. Interdisciplinaire samenwerking biedt de patiënt daarnaast veel rust, zodat deze zich op de eigen gezondheid kan richten in plaats van de organisatie eromheen.

Winst voor de zorgverlener
Door interdisciplinaire samenwerkingen aan te gaan rondom de patiënt, wordt duidelijker wat elke zorgverlener voor de patiënt kan betekenen en hoe zij elkaar onderling kunnen versterken. Samen werken zij zo op een krachtige manier aan passende zorg. Het verbreedt de blik van de zorgverleners en ondersteunt hen in het geven van een passende behandeling. Zorgverleners ervaren deze extra inzichten als enorm waardevol en het helpt hen om de behandeling verder te optimaliseren.

Voor de juiste zorg op de juiste plek zijn goede samenwerkingen van groot belang. Doordat Chronisch ZorgNet zorgverleners gaat ondersteunen in het aangaan, onderhouden en versterken van interdisciplinaire samenwerkingen, kan voor nog meer patiënten de juiste zorg op de juiste plek georganiseerd worden. Tot slot straalt dit vertrouwen uit: niet alleen een patiënt weet en voelt dat hij in een goed samenwerkend netwerk terecht is gekomen, ook verwijzers kunnen erop vertrouwen dat zij hun patiënten doorsturen naar bekwame paramedici die, indien nodig, interdisciplinair samenwerken om zo de beste zorg te leveren.  

Wat kun je de komende maanden verwachten?

Chronisch ZorgNet wordt een multidisciplinair netwerk om interdisciplinaire samenwerking te stimuleren en eenvoudiger te maken. De nieuwe website, die dit najaar gelanceerd wordt, zal een grote rol spelen om de Chronisch ZorgNet deelnemers hierin te ondersteunen. De website zal een aantal zaken faciliteren, namelijk dat:

  • Zorgverleners elkaar makkelijk kunnen vinden
  • Zorgverleners kennis hebben van de rol en activiteiten van andere disciplines
  • Zorgverleners laagdrempelig, in een veilige omgeving, met elkaar kunnen communiceren

Hoe gaat Chronisch ZorgNet bovenstaande ondersteunen?

Allereerst kunnen Chronisch ZorgNet zorgverleners in de vernieuwde portfolio’s andere aangesloten zorgverleners eenvoudig zoeken en een “connectie” versturen. Dit betekent dat vanuit het eigen portfolio snel contact gelegd kan worden met andere zorgverleners uit de regio en een samenwerking kan worden aangegaan.

Daarnaast krijgen Chronisch ZorgNet zorgverleners een gratis training (via het portfolio) aangeboden. Middels deze training krijgen deelnemers, aan de hand van casuïstiek en handige weetjes, meer kennis en inzicht over andere beroepsgroepen (bijv. wanneer een andere zorgverlener moet worden ingeschakeld en hoe de bekostiging bij andere beroepsgroepen functioneert).

Wie kunnen vanaf dit najaar gaan deelnemen aan Chronisch ZorgNet?

Naast fysio- en oefentherapeuten zijn diëtisten de eerstvolgende zorgverleners die zich vanaf oktober voor €25,- kunnen aanmelden bij Chronisch ZorgNet. Aangezien het eerste jaar voor de diëtisten in het teken zal staan van kennismaking met het netwerk, zal het portfolio er ietwat anders uitzien. We noemen dit een “light” versie, aangezien niet alle onderdelen zoals ze voor een therapeut beschikbaar zijn, aanwezig zullen zijn. Om de portfolio’s van diëtisten verder vorm te geven, wordt samen met een werkgroep bekeken welke onderdelen van toegevoegde waarde zijn voor diëtisten. Het portfolio wordt dus verder uitgebreid en doorontwikkeld en zal eind 2023 aangevuld zijn met diverse onderdelen.

Wil jij je als diëtist aanmelden? Nog even geduld!

Vanaf oktober 2022 zal het mogelijk zijn om je aan te melden. Dit staat dan duidelijk op de website vermeld. Na registratie zal je zichtbaar zijn op DigiH; de zorgzoeker en zorgverwijzer voor alle eerstelijns zorgverleners. Uiteraard is het belangrijk dat je affiniteit hebt met de doelgroep die Chronisch ZorgNet vertegenwoordigt, namelijk niet-overdraagbare chronische aandoeningen: longaandoeningen, corona, osteoporose en een verhoogd val- en fractuurrisico, hartrevalidatie en perifeer arterieel vaatlijden.

De ontwikkeling van de portfolio’s voor diëtisten

Vanaf lancering van de nieuwe website tot eind 2023 zal hard worden gewerkt aan de portfolio’s van diëtisten, zodat deze de dagelijkse praktijk zo optimaal mogelijk ondersteunen. Deze aanpassingen worden in samenwerking met de beroepsvereniging en een werkgroep bestaande uit diëtisten ontwikkeld. Wil jij als diëtist hier graag over meedenken? Mail dan naar info@chronischzorgnet.nl.

Kunnen ook andere beroepsgroepen deelnemen aan Chronisch ZorgNet?

Na de diëtisten zal het ook mogelijk gemaakt worden voor andere disciplines om zich aan te sluiten bij Chronisch ZorgNet. Hiervoor vragen wij echter wel nog wat geduld!