Activiteitenmeters


Activiteitenmeters kunnen op veel manieren bijdragen aan diagnostiek en de invulling van je behandeling bij mensen met een chronische aandoening. Ze worden bijvoorbeeld al meegenomen in de aanbevelingen van de richtlijn COPD. Een activiteitenmeter geeft inzicht in hoe actief een patiënt in het dagelijkse leven is en toont o.a. het aantal stappen per dag van een patiënt. Maar welke activiteitenmeter gebruik je en hoe zet je deze goed in bij de behandeling? Uit een afstudeeronderzoek (gehouden onder 198 deelnemers van Chronisch ZorgNet) uit 2022 van fysiotherapiestudenten van Zuyd Hogeschool blijkt dat slechts 53% van de COPD therapeuten activiteitenmeters gebruikt. Eén van de meest benoemde redenen waarom nog geen gebruik werd gemaakt van activiteitenmeters was het gebrek aan kennis over hoe activiteitenmeters zinvol ingezet kunnen worden.

Om gehoor te geven aan deze vraag ontwikkelt Chronisch ZorgNet in samenwerking met Dr. Darcy Ummels en Dr. Emmylou Beekman (Zuyd Hogeschool) een scholing. Deze scholing geeft handvatten over het betekenisvol gebruiken van de activiteitenmeter in de praktijk. Belangrijke skills die jij direct kunt toepassen in de behandeling. Zo kun jij als therapeut dit instrument optimaal inzetten voor de patiënt!

Wat kan ik verwachten van de scholing?

De cursus gaat bestaan uit een e-learning en een praktijkgedeelte. Naar verwachting duren beide onderdelen maximaal 3 uur om te doorlopen (dus maximaal 6 uur in totaal). De e-learning kun je doorlopen wanneer het jou uitkomt. Deze dient als voorbereiding op het praktijkgedeelte.

Wanneer komt de scholing beschikbaar?

De scholing is momenteel nog volop in ontwikkeling. Naar verwachting kunnen we deze gaan aanbieden vanaf september. Kun je niet wachten totdat de scholing beschikbaar is? Geef dit dan aan bij je regiovertegenwoordiger. Zo kan deze een goede schatting maken van hoeveel therapeuten in de regio interesse hebben in deze scholing.

Ik wil helpen als trainer!

Chronisch ZorgNet is op zoek naar trainers die deze scholing kunnen geven. Als trainer word je opgeleid om de cursus te kunnen geven door middel van een ‘train-de-trainer’ bijeenkomst. Daarnaast zijn de cursusleiders altijd bereikbaar voor vragen. Je wordt door Chronisch ZorgNet gecompenseerd voor de besteedde uren (voorbereiding + daadwerkelijk cursus geven).

De fysieke bijeenkomst duurt 2-2.5 uur en zal bij jou in de buurt worden gegeven.

Wie zoeken we?

  • Fysiotherapeuten die enthousiast zijn over het gebruik van e-health en activiteitenmeters
  • Ervaring met het leiden van bijeenkomsten

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@chronischzorgnet.nl