Chronisch ZorgNet

Gesuperviseerde looptraining met of zonder endovasculaire interventie. Een update van de richtlijn

Dr. Bram Fioole, vaatchirurg Maasstadziekenhuis, Rotterdam

Er wordt hard gewerkt door een werkgroep aan de herziening van de richtlijn van medisch specialisten voor Perifeer Arterieel Vaatlijden. Bram Fioole is voorzitter van deze werkgroep en betrokken bij het schrijven van meerdere modules. De meeste modules zijn nog in ontwikkeling, maar de module die het meest van toepassing is op de fysiotherapie is geaccordeerd en afgerond.

Tijdens zijn verdiepende sessie zal Bram Fioole de kijkers meenemen in het proces van deze ontwikkeling en meer vertellen over: Hoe de modules tot stand zijn gekomen en wat de uitkomsten zijn welke de therapeuten die patiënten met sPAV behandelen moeten weten. Daarnaast zal hij verschillende behandelingen bespreken aan de hand van casussen. Met casussen zal hij vertellen over operatietechnieken wanneer de looptraining niet voldoende resultaat geeft. Maar ook zal hij bespreken wanneer het voor een patiënt het beste is om zowel een operatie te krijgen als looptherapie. En hoe de looptraining na de uitvoering van deze operatietechnieken gestart dan wel voortgezet kan worden.