Chronisch ZorgNet

Medicatie zelfmanagement bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en een chronische ziekte.

Boudewijn Visscher, PhD, Hogeschool hoofddocent Duurzame Zorg, Hogeschool Utrecht

In Europa is de levensverwachting van de bevolking toegenomen, wat resulteert in een groter aandeel ouderen. Ongeveer 80% van de 65-plussers heeft één of meer chronische ziekten. Door vergrijzing neemt het aantal mensen met chronische ziekten toe en dit zal de komende jaren blijven stijgen. Zorgsystemen staan hierdoor onder druk om passende zorg te leveren. Daarom is zelfmanagement van patiënten belangrijk om de zorgbehoeften te vervullen. Farmacotherapie is vaak cruciaal bij de behandeling van chronische aandoeningen.

Veel patiënten vinden medicatie-zelfmanagement moeilijk, vooral mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Gezondheidsvaardigheden omvat de kennis, motivatie en competenties om toegang te krijgen tot gezondheidsinformatie, deze te begrijpen, te beoordelen en toe te passen. Dit is belangrijk om oordelen te vormen en beslissingen te nemen in het dagelijks leven met betrekking tot zorg, ziektepreventie en gezondheidsbevordering om hun kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren. Tijdens deze sessie gaan we in over welke behoefte patiënten met chronische ziekten en beperkte gezondheidsvaardigheden met betrekking tot medicatie-zelfmanagement hebben en hoe ondersteuning op deze behoefte kan worden afgestemd.