Chronisch ZorgNet

SIT LESS tijdens de hartrevalidatie

Sophie Kroesen, MSc, PHD kandidaat Radboudumc

Meer en meer onderzoek wijst uit dat te veel zitten leidt tot een hogere kans op overlijden, vooral aan hart- en vaatziekten. Dus minder lang zitten is goed voor je, zeker voor patiënten die al lijden aan hart- en vaatziekten. Daar komt nog bij dat deze patiënten gemiddeld een uur per dag langer zitten dan de rest van de bevolking. Vandaar dat wij samen met zorgverleners de SIT LESS interventie hebben ontwikkeld en de effectiviteit hebben onderzocht bij ruim 200 patiënten die deelnamen aan de hartrevalidatie. Deze patiënten werden verdeeld over twee groepen. Beide groepen namen gedurende 3 maanden deel aan het reguliere revalidatieprogramma, maar bij de interventiegroep werd daarnaast specifieke aandacht besteed aan minder zitten. Tijdens deze verdiepende sessie zullen we dieper ingaan op zitgedrag, de SIT LESS interventie en de gevonden resultaten op de korte-, middellange en lange termijn. Ten slotte zullen we bespreken hoe we deze inzichten in de toekomst kunnen toepassen.