Chronisch ZorgNet

Els Fikkers en Maarten Hoogeveen

Zuurstofgebruik bij COPD-patiënten
In deze sessie wordt aandacht besteed aan het gebruik van zuurstof bij COPD-patiënten.

Wanneer wordt dit voorgeschreven, wat zijn de indicaties of contra-indicaties? Wat kan een patiënt van deze behandeling verwachten?
De verschillende zuurstofsystemen zullen besproken worden, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de verschillen tussen continue en pulsesystemen.
Ook het nut van trainen met zuurstof zal aan bod komen tijdens deze sessie.