Chronisch ZorgNet

Herkenbare kwaliteit

Een Chronisch ZorgNet zorgverlener staat voor kwaliteit. Doordat je als Chronisch ZorgNet deelnemer aantoonbaar een stap extra zet, bijvoorbeeld op het gebied van scholing, dataverzameling en samenwerking, weten patiënten(verenigingen), verwijzers en zorgverzekeraars dat zij bij een Chronisch ZorgNet zorgverlener hoge kwaliteit van behandeling kunnen verwachten. Hierdoor kiezen ze eerder voor een zorgverlener die aangesloten is bij Chronisch ZorgNet. Op die manier ben je ook herkenbaar op DigiH terug te vinden voor patiënten en verwijzers.

Voor de behandeling van perifeer arterieel vaatlijden is er al selectief inkoopbeleid in het voordeel van Chronisch ZorgNet zorgverleners en voor longaandoening zetten zorgverzekeraars ook al een stap in deze richting. De kwaliteit van een Chronisch ZorgNet zorgverlener wordt herkend. Een voordeel dat direct op jou afstraalt als je deelnemer wordt.