Chronisch ZorgNet

Aan welke eisen moet jouw praktijk voldoen?

Om de juiste kwaliteit van zorg te kunnen leveren moet jouw praktijk aan de volgende eisen voldoen:

  • Middelen voor het adequaat meten en controleren van de relevante parameters (denk aan gewicht, vetvrije massa) zijn aanwezig;

  • Aanwezigheid van een automatische externe defibrillator (AED);

  • Tijdens de behandeling moet een medewerker aanwezig zijn die getraind is in Basic Life Support (BLS) en het gebruik van een AED zoals voorgeschreven door de Nederlandse Hartstichting, en zich hier jaarlijks in bijschoolt;

  • De ruimtes moeten stof- en rookvrij zijn;

  • De praktijk heeft spreekkamers voor individuele gesprekken met de patiënt;

  • De ruimtes zijn goed toegankelijk voor patiënten.