Chronisch ZorgNet

Blijven leren en ontwikkelen

Blijven leren en ontwikkelen is van cruciaal belang om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. Het voldoen aan scholingsvoorwaarden is dan ook een belangrijk onderdeel van je deelname aan Chronisch ZorgNet. Uiteraard helpen we je hierbij! Als deelnemer van Chronisch ZorgNet krijg jij Hart voor Leren; een groot aanbod aan (gratis) scholingen, kennis en ondersteunende middelen en bijeenkomsten in jouw regionale netwerk. Zo begeleiden we je bij jouw specialisatietraject.

Indeling in fasen
Tijdens jouw deelname aan Chronisch ZorgNet doorloop je verschillende fasen. In de eerste 3 jaar doorloop je fase Rood, Wit en Blauw, van elk één jaar. Daarna stroom je door naar fase Oranje. Er gelden een aantal verplichtingen per fase (zie hieronder). Naast deze verplichtingen kun je uiteraard vrijblijvend extra scholingen en regiobijeenkomsten volgen.

Verplichtingen per fase
Er gelden een aantal verplichtingen voor jou als deelnemer. In jouw persoonlijke Fasevoortgang vind je altijd de scholingsvoorwaarden die op dat moment voor jou gelden. De scholingsvoorwaarden voor de verschillende fasen zijn als volgt:

  • Welkomsttraining bij start van je deelname;

  • Gratis training interdisciplinaire samenwerking in fase Rood;

  • In fase Rood, Wit en Blauw volg je 2 gratis Chronisch ZorgNet webinars per fase, in fase Oranje 6;

  • In fase Rood, Wit en Blauw volg 1 regiobijeenkomst per fase, in fase Oranje 3;

  • Deelname aan het Chronisch ZorgNet Congres minimaal eens per twee jaar.

Hieronder zie je de voorwaarden per fase. Wees je ervan bewust dat het Chronisch ZorgNet Congres nog aanvullend is op de voorwaarden die hier zijn afgebeeld. Het Congres staat niet in de afbeelding, omdat deze niet fasegebonden is.