Chronisch ZorgNet

Raad van Advies

Onze Raad van Advies zorgt voor de waarborg van informatie vanuit diverse beroepsgroepen, patiënten, onderwijs en wetenschap richting het bestuur. Een gevraagd en ongevraagd klankbord voor complexe vraagstukken bruikbaar voor strategie en besluitvorming door het bestuur.

De Raad van Advies bestaat uit:

Steven Kleinveld
Steven Kleinveld is werkzaam bij het longrevalidatiecentrum van het Radboudumc in Nijmegen (voorheen Dekkerswald). “Als een van de initiatiefnemers van ClaudicatioNet heb ik de organisatie zien uitgroeien tot Chronisch ZorgNet. Ik zie het als mijn taak ervoor te zorgen, dat Chronisch ZorgNet een relevante organisatie blijft, die zich inzet voor verbeterde patiëntzorg in het veranderende zorglandschap. Daarnaast denk ik, gezien mijn werk, ook mee over de zorg rondom longpatiënten.”

Hendrien Witte
Hendrien Witte heeft ruime ervaring in bestuurlijke en leidinggevende functies. Zij vervulde directiefuncties bij verschillende patiëntenverenigingen. Ook was zij directeur bij het Longfonds. Nu is ze, naast haar adviespraktijk, directeur van de Osteoporose Vereniging. Vanuit die positie werkt ze aan goede en toegankelijke beweegzorg, valpreventie en voedingsondersteuning voor mensen met osteoporose. “Bewegen en voeding vormen de basis van veel behandelingen van chronische ziekten. Afgelopen twintig jaar richtte ik me vooral op het tot stand brengen van samenwerkingen in het maatschappelijk middenveld. Deze verbindende rol vervul ik ook in de Raad van Advies.”

Luc Maartens
Luc Maartens is gepensioneerd huisarts en medeauteur van de NHG standaard fractuurpreventie (2024) en Multidisciplinaire richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie 2022. In 2000 deed hij een Promotie onderzoek: Eindhovense Perimenopauzale Osteoporose studie (EPOS, 2000). “Mijn rol binnen de Raad van Advies is dat ik, naast fractuurpreventie, ook meedenk over de manier waarop huisartsen en praktijkondersteuners in voeding, beweging en leefstijl samenwerken met Chronisch ZorgNet hulpverleners.”

Gert-Jan Lauret
Gert-Jan Lauret is vaatchirurg in het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem. Hij is gepromoveerd op de conservatieve behandeling van etalagebenen, waarbij de rol van ClaudicatioNet een essentieel onderdeel van zijn proefschrift was. Wetenschappelijk is hij betrokken bij diverse vaatchirurgische onderzoeksprojecten. “Mijn rol binnen de Raad van Advies is, dat ik meedenk op het snijvlak tussen wetenschap en medische kennis. Met een focus op de meerwaarde van eerstelijnszorg voor de patiënt, de juiste zorg op de juiste plek.”

Tineke Eelvelt
Tineke Eelvelt is als diëtist werkzaam bij Basalt revalidatie op de afdelingen longrevalidatie, oncologische en post-covid revalidatie. Tot mei 2022 was ze werkzaam bij de volwassenenrevalidatie (neurologie en orthopedie). “Mijn rol binnen de Raad van Advies is de samenwerking tot stand brengen tussen de eerste-, de tweede en derdelijnszorg en het zoeken naar verbinding tussen beroepsgroepen. De diëtist kan een rol spelen bij vele chronische aandoeningen en ook bij prehabilitatie, dat dient duidelijker uitgelicht te worden.”

Anneroos Sinnige
Anneroos Sinnige studeerde in 2018 af als basisarts. Daarna deed ze promotieonderzoek bij Chronisch ZorgNet op het KomPas voor Samen Beslissen project. ”Na afronding van mijn promotietraject werkte ik in het ziekenhuis. Ik ben altijd betrokken gebleven op verschillende manieren bij het netwerk. In mijn adviezen zal ik extra letten op innovatie, met name rondom samen beslissen en het gebruik van data. In deze rol kan ik als adviseur ook meedenken.”

Robert Saarloos
Robert Saarloos werkt in de dagelijkse praktijk als gespecialiseerd Hart-Vaat-Long- en sportfysiotherapeut. Ook is hij klinisch gezondheidswetenschapper. Hij is al jaren betrokken bij Chronisch ZorgNet in verschillende functies, zoals bestuurslid en docent. “Mijn focus ligt op de ontwikkeling van de praktische invulling en creëren van meerwaarde voor deelnemers van Chronisch ZorgNet.”

Bert Mutsaers
Bert Mutsaers, PhD. is, naast fysiotherapeut, docent in hart en nieren en bestuurslid van KNGF. Hij heeft ruime ervaring als behandelaar en ondernemer in de eerste lijn en is betrokken bij zowel het bachelor als het masteronderwijs. “Ik draag graag bij aan alles wat ons als beroepsgroep bij elkaar brengt ter versterking van onze maatschappelijke positie. In mijn rol als adviseur voor Chronisch ZorgNet combineer ik mijn ervaring in wetenschap, scholing en kwaliteit."

Tobias van Dockum
Tobias van Dockum werkt voor de Hogeschool Leiden als docent aan de bacheloropleiding Fysiotherapie. Ook coördineert hij het post hbo-aanbod (nascholing) en geeft basiscursussen COPD en PAV. Hij heeft meer dan 14 jaar ervaring met de begeleiding van patiënten met hart, long en vaatproblematiek en is al jarenlang als docent en klankbord voor de directie betrokken bij Chronisch ZorgNet. “Vanuit mijn onderwijspositie draag ik bij aan het "Hart voor Leren", een gepersonaliseerd programma, dat relevante scholingen, documenten en activiteiten aanbiedt. Ik geef vanuit mijn rol als opleider advies over nieuwe ontwikkelingen in het beroep fysiotherapie en het thema je Leven Lang Ontwikkelen (LLO).”

V.l.n.r. Luc Maartens, Anneroos Sinnige, Robert Saarloos, Steven Kleinvelt, Bert Mutsaers, Hendrien Witte, Tobias van Dockum