Chronisch ZorgNet

Laura Marcellis

Promovenda

Ik ben als promovenda werkzaam bij zowel Chronisch ZorgNet als de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc. Mijn promotieonderzoek staat in het teken van het bevorderen van persoonsgerichte richtlijnzorg voor patiënten met symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden. Oftewel: het stimuleren van samen beslissen en het ontwikkelen, implementeren en evalueren van tools die dit ondersteunen zoals KomPas en KomPas+. Mijn achtergrond als fysiotherapeut komt hierbij goed van pas. Voor mij is het een gouden combinatie om iets te kunnen betekenen voor die praktijk.