Chronisch ZorgNet

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van de gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de basisverzekering. Op deze manier houdt elke burger toegang tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten.

Hoe werken Zorginstituut en Chronisch ZorgNet samen?
Zorginstituut Nederland werkt samen met zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, zorginstellingen en Chronisch ZorgNet aan ‘Zinnige Zorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden’. Zo is onderzocht hoe eerstelijnszorg voor mensen met PAV beter toegankelijker kan worden gemaakt, wat het effect is van een eerstelijns niet-invasieve interventie op het aantal invasieve interventies 5 jaar later, en hoe beter verwezen kan worden naar de eerste lijn.