Chronisch ZorgNet

VvOCM

De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) is de beroepsvereniging van oefentherapeuten en telt ruim 1700 leden. De missie van VvOCM is de oefentherapeut prominent te positioneren en te profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen het domein bewegen in de gezondheidszorg, zowel in de curatieve als de (secundair) preventieve sector. De visie van VvOCM op de toekomst is dat zij als vereniging álle oefentherapeuten verbindt en de belangen van haar leden collectief behartigt op een doelmatige, professionele en kwalitatief hoogstaande wijze.

Hoe werken VvOCM en Chronisch ZorgNet samen?
VvOCM en Chronisch ZorgNet werken samen om, naast de fysiotherapeuten, de oefentherapeuten een actieve positie te geven binnen de behandeling van mensen met chronische aandoeningen. Zo werken we bijvoorbeeld samen aan subsidieaanvragen en wetenschappelijk onderzoek.