Chronisch ZorgNet

Partnership Stoppen met Roken

Chronisch ZorgNet is ambassadeur van het Partnership Stoppen met Roken. In dit partnership zijn verschillende beroepsgroepen en organisaties aangesloten die het belang van stoppen met roken in heel Nederland willen verspreiden. Ook onderstrepen ze het belang van het beschikbaar komen van kwalitatieve en effectieve behandelingen voor personen die stoppen met roken.

Het doel van het partnership: ‘Het zorgdragen voor een kwalitatieve en effectieve behandeling van roken als verslavingsziekte en het, vanuit de zorginvalshoek, agenderen van de ernst van tabaksverslaving als probleem en de urgentie om dit aan te pakken.’