Chronisch ZorgNet

Osteoporose Vereniging

De Osteoporose Vereniging is dé onafhankelijke belangenorganisatie voor mensen met osteoporose, osteopenie en fracturen en hun naasten. De vereniging is een organisatie van, voor en door patiënten. De wensen, behoeften en ervaringen van patiënten bepalen wat zij doen en wat hun inzet is. Deze ervaringen, behoeften en wensen halen zij op via hun vragenteam, webinars, bijeenkomsten en achterbanraadplegingen. Naast het organiseren van voorlichting en lotgenotencontact brengen zij het patiëntperspectief in, bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van richtlijnen en zorgpaden en tijdens bijscholingen en trainingen aan zorgverleners.

Hoe werken de Osteoporose Vereniging en Chronisch ZorgNet samen?
De Osteoporose Vereniging en Chronisch ZorgNet werken samen om kwalitatieve eerstelijnszorg beschikbaar te maken voor mensen met osteoporose en/of een verhoogd val- en fractuurrisico. Zo kunnen therapeuten sinds oktober 2021 zich aansluiten met de specialisatie ‘Osteoporose, vallen & breken’ en zijn deze zorgverleners eenvoudig vind- en verwijsbaar.