Chronisch ZorgNet

KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF behartigt belangen, borgt kwaliteit, bevordert deskundigheid en biedt service aan de leden. Ook beheert het de Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF) en de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF).

Hoe werken het KNGF en Chronisch ZorgNet samen?
Het KNGF en Chronisch ZorgNet werken samen op het gebied van dataverzameling, het opstellen van richtlijnen en onderzoeksprojecten. Samen met het KNGF zorgen we ervoor dat de ontwikkelingen binnen Chronisch ZorgNet aansluiten bij het werkveld.