Chronisch ZorgNet

IQ healthcare

IQ healthcare is één van de 50 afdelingen binnen het Radboudumc en onderdeel van het Radboud Insitute for Health Sciences. De missie van IQ healthcare is het met kennis en kunde ondersteunen van beleid en praktijk bij het streven naar goede, veilige en verantwoorde gezondheid(szorg).

IQ healthcare streeft naar waardevolle zorg voor iedereen door:

  • Zichtbaar maken en verklaren van verschillen in kwaliteit, veiligheid, en (onnodige) kosten van zorg

  • Systematisch meten en analyseren van resultaten van gezondheidszorg en uitkomsten van zorg

  • Systematisch implementeren en evalueren van 'good practices en zorginnovaties' en deïmplementeren van 'worse practices'

  • Versterken van de rol en positie van de patiënt en/of burger

  • Versterken van zorgnetwerken rond de patiënt door slimmer organiseren

  • Bijdragen aan kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing.

Hoe werken IQ healthcare en Chronisch ZorgNet samen?
IQ healthcare werkt samen met Chronisch ZorgNet op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Zo begeleiden we gezamenlijk promovendi en werken we aan vernieuwende projecten om zorgverleners gemakkelijker waardevolle zorg te laten uitoefenen.