Chronisch ZorgNet

Harteraad

Harteraad is er voor iedereen met een hart- of vaataandoening. Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt mensen met een hart- of vaataandoening en hun omgeving. Harteraad zorgt voor: ervaringen delen, informatie, invloed uitoefenen op de kwaliteit van zorg en aandacht voor bewegen en leefstijl. Sluit je aan! www.harteraad.nl of bel 088-1111600. Harteraad is partner van de Hartstichting.

Hoe werken Harteraad en Chronisch ZorgNet samen?
Harteraad vertegenwoordigt de patiënt in de ontwikkelingen binnen Chronisch ZorgNet en zorgt ervoor dat de ontwikkelingen goed aansluiten bij de wensen en behoeftes van patiënten.