Chronisch ZorgNet

Fit4Surgery

Wij geloven dat het verbeteren van gezondheid thuishoort binnen de behandeling van ziekte. Fit4Surgery is een programma om mensen voorafgaand aan een (zware) operatie fit te maken. Onderzoeksresultaten laten zien dat er bij patiënten die het programma volgen minder complicaties optreden, er een kortere opnameduur is en een sneller herstel. Hoe fitter erin, hoe fitter eruit. Het programma bestaat uit fysieke trainingen, verbeteren van voeding, mentale begeleiding, het behandelen van specifieke ziekten/kwetsbaarheden, het stoppen met roken en het stoppen met drinken van alcohol. Dit noemen we prehabilitatie. Fit4Surgery leidt niet alleen tot betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt, maar ook tot verlaging van de zorgdruk en zorgkosten.

De stichting Fit4Surgery wil prehabilitatie voor iedereen toegankelijk maken. We zorgen ervoor dat alle ziekenhuizen in samenwerking met de eerste lijn uniforme prehabilitatie bieden gebaseerd op het ‘Standpunt Prehabilitatie’. De resultaten van de operatie van geprehabiliteerde patiënten worden centraal verzameld om de effectiviteit van prehabilitatie wetenschappelijk te evalueren. Zo streven we naar een versnelde manier om prehabilitatie, mits voldoende effectief, op te nemen in de basiszorg.

Hoe werken Fit4Surgery en Chronisch ZorgNet samen?
We werken graag samen met onder andere eerstelijns netwerken die patiënten goed kunnen begeleiden bij hun prehabilitatietraject. Om de kwaliteit te borgen stelt de stichting een aantal eisen, bijvoorbeeld rondom opleiding van de therapeut en uitrusting van de praktijk. Netwerken die hieraan voldoen kunnen partnernetwerk worden. Chronisch ZorgNet is een partnernetwerk van Fit4Surgery.