Chronisch ZorgNet

Het ontstaan van Chronisch ZorgNet

Een simpele vraag en een open blik was het zaadje waar uiteindelijk een netwerk uit is gegroeid dat zich continu inzet voor het verbeteren van zorg. Hoe het allemaal begon bij patiënten met claudicatio intermittens…

Wat als de zorg beter kan?
Dotteren was voorheen de standaard behandeling bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (claudicatio intermittens). Natuurlijk kregen patiënten naast een operatie de bijbehorende adviezen om meer te gaan lopen en te kiezen voor een gezondere leefstijl om meer vaatproblemen te voorkomen. Zonder begeleiding kregen maar weinig patiënten dat voor elkaar. Zou een fysiotherapeut betere resultaten boeken met gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding? Dat vroeg vaatchirurg Joep Teijink zich af en liet het daar niet bij zitten.

Onderzoek
Om een antwoord op deze vraag te krijgen, zette Joep Teijink een kleinschalig onderzoek op samen met een groep enthousiaste fysiotherapeuten. De resultaten waren veelbelovend. Met subsidies is vervolgens jarenlang onderzoek gedaan naar de meest effectieve behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Gesuperviseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding bleek voor de meeste patiënten de beste resultaten op te leveren en leidde ook nog eens tot veel lagere zorgkosten. Dan is het niet meer dan logisch dat patiënten in de eerste plaats deze zorg aangeboden krijgen.

Tijd voor een omslag: ClaudicatioNet
In 2011 is stichting ClaudicatioNet, de voorloper van Chronisch ZorgNet, opgericht met als doel gesuperviseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding beschikbaar te maken voor alle patiënten in Nederland met perifeer arterieel vaatlijden. Daarvoor moest veel gebeuren:

  • Verzamelen en onderzoeken van behandeldata om de effectiviteit te bewijzen

  • Scholing van oefen- en fysiotherapeuten in de aandoening en behandeling

  • Landelijke dekking van gespecialiseerde therapeuten

  • Gespecialiseerde therapeuten eenvoudig vindbaar maken

  • Informeren van verwijzers over de effectiviteit van deze behandeling

  • Vergoeding van de behandeling vanuit de basisverzekering


Hierin slaagde ClaudicatioNet waardoor vanaf 2015 elke patiënt met perifeer arterieel vaatlijden dicht bij huis gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding kon krijgen van een aantoonbaar gespecialiseerde therapeut. Sinds 2017 wordt deze zorg vanuit de basisverzekering vergoed.

Al deze stappen hebben sinds de oprichting van ClaudicatioNet een enorme zorgverschuiving teweeg gebracht voor de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Tegenwoordig krijgt meer dan 90% van deze patiënten gesuperviseerde looptherapie als primaire behandeling, in plaats van een invasieve ingreep.

Succes inzetten voor andere aandoeningen
Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden zijn niet de enige patiënten die gebaat zijn bij gesuperviseerde beweegtherapie met leefstijlbegeleiding door een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut. Er zijn meer niet-overdraagbare chronische aandoeningen, waarbij dit goede resultaten op zou kunnen leveren voor de patiënten, terwijl deze vorm van zorg nog niet de standaard is. En precies dit idee is bij Innovatiefonds Zorgverzekeraars geopperd. Innovatiefonds Zorgverzekeraars was enthousiast over het idee om ClaudicatioNet uit te breiden naar andere aandoeningen en bood de financiële steun om dit mogelijk te maken. In maart 2020 is ClaudicatioNet officieel omgedoopt tot Chronisch ZorgNet; hét landelijke netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in bewegen en leefstijlbegeleiding voor de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen.

Chronisch ZorgNet
De opgedane kennis en ervaring voor de succesvolle zorgverandering bij perifeer arterieel vaatlijden werden gebruikt voor zorgverbeteringen voor andere niet-overdraagbare chronisch aandoeningen, zoals hartrevalidatie en longaandoeningen en later ook post-COVID, osteoporose, valrisico, botbreuken, prehabilitatie. En er komen nog altijd aandoeningen bij waar Chronisch ZorgNet zich als stichting voor inzet.

Multidisciplinair netwerk
Naast een cruciale rol voor beweegzorg en leefstijlbegeleiding is bij veel van chronische aandoeningen winst te behalen in de behandeling, door deze patiënten samen met andere zorgverleners interdisciplinair te behandelen. Patiënten met chronische aandoeningen hebben namelijk zorg op verschillende vlakken nodig. Om interdisciplinaire samenwerking een impuls te geven, besloot Chronisch ZorgNet zich ook open te stellen voor andere eerstelijns zorgverleners dan oefen- en fysiotherapeuten. Sinds 2022 kunnen ook diëtisten zich aansluiten en dit was de start van Chronisch ZorgNet als multidisciplinair netwerk.

Altijd in beweging met het ideaal voor ogen
De stichting heeft door de jaren nogal wat veranderingen ondergaan. Maar de vraag die de stichting in beweging houdt verandert niet: “Hoe kan de zorg nog beter?”. Deze drijvende kracht zorgt continu voor verandering. Verandering die nodig is om de zorg te kunnen verbeteren.