Chronisch ZorgNet

Paulette Pieters wint dit jaar de ClaudicatioNet award. Als één van de eerste ClaudicatioNet therapeuten zet Paulette zich altijd vol in om de zorg voor patiënten met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden te verbeteren.