Chronisch ZorgNet

Landelijke dekking, regionaal georganiseerd

Chronisch ZorgNet is een landelijk dekkend netwerk dat is onderverdeeld in 55 regionale netwerken. Juist door deze combinatie van “een landelijke structuur, maar een regionale aanpak” worden de sterke punten van beide optimaal benut en wordt passende zorg voor elke patiënt in de directe woonomgeving mogelijk gemaakt.

Door de landelijke coördinatie kan Chronisch ZorgNet bereiken dat dezelfde kwaliteitsstandaard gehanteerd wordt in het hele land. Bovendien kunnen op deze manier nieuwe inzichten makkelijk op grote schaal geïmplementeerd worden. Tot slot wordt op deze manier een grote groep zorgverleners vertegenwoordigd en kunnen flinke stappen gemaakt worden op het gebied van dataverzameling, onderzoek en vergoedingen.

Ook op regionaal niveau werkt het netwerk krachtig. Er wordt regionaal veel aandacht besteed aan samenwerking, contact met verwijzers, kennis uitwisselen met collega’s en andere regionale initiatieven. Hiervoor worden ook regionaal bijeenkomsten georganiseerd.