Chronisch ZorgNet

Interdisciplinaire samenwerking

Interdisciplinaire samenwerking bij de behandeling van patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoening leidt tot betere behandelresultaten, een grotere patiënttevredenheid en meer therapietrouw. Doordat de zorgverleners uit verschillende disciplines gezamenlijk de behandeling van de patiënt oppakken, versterken zij elkaar. Dit vraagt om goede coördinatie en onderlinge afstemming.

Om interdisciplinaire samenwerking een impuls te geven, is Chronisch ZorgNet in 2022 een multidisciplinair netwerk geworden. Behalve oefen- en fysiotherapeuten nemen ook diëtisten deel aan Chronisch ZorgNet en naar verwachting volgen snel meer beroepsgroepen, zoals ergotherapeuten.

Alle Chronisch ZorgNet deelnemers zijn getraind in effectief interdisciplinair samenwerken, zodat ze weten wanneer ze elkaar opzoeken en hoe ze elkaar aanvullen. Binnen het netwerk is het eenvoudig om andere aangesloten zorgverleners te vinden en tijdens de regionale netwerkbijeenkomsten kunnen ze elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Via samenwerking met Siilo kunnen Chronisch ZorgNet deelnemers laagdrempelig en veilig met elkaar communiceren over bijvoorbeeld een specifieke patiënt. Zo wordt het nog gemakkelijker om interdisciplinair samen te werken en kennis te delen vanuit verschillende disciplines.