Chronisch ZorgNet

Subsidie ZonMw voor persoonsgerichte data-gestuurde richtlijnzorg voor mensen met etalagebenen

07 september 2020

ZonMw heeft een consortium van KNGF, VvOCM, Chronisch ZorgNet, Harteraad, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Radboudumc een grote subsidie toegekend voor de ontwikkeling en toepassing van een beslisondersteunend richtlijnsysteem voor de behandeling van mensen met Claudicatio Intermittens.

Doel onderzoek

Doel van dit project is het ontwikkelen van persoonsgerichte, oefen-/fysiotherapeutische richtlijnzorg voor mensen met Claudicatio Intermittens. Hierbij worden uitkomstdata uit de praktijk (verzameld in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)) gekoppeld aan de richtlijn. In een eerdere fase is al een beslis-ondersteunend systeem ontwikkeld (genaamd KomPas) dat de data uit de LDF vertaalt naar gemakkelijk te interpreteren curves over het te verwachten behandelresultaat voor de patiënt. In dit project wordt deze persoonsgerichte benadering gecombineerd met de aanbevelingen uit de richtlijn. Het resultaat is een beslis-ondersteunend richtlijnsysteem met de naam KomPas+.

Kompas+ werkt als volgt. Een patiënt met Claudicatio Intermittens bezoekt een praktijk voor gesuperviseerde looptraining en leefstijladviezen. Wat mag de patiënt van de therapie verwachten, wat kan de patiënt zelf doen en wanneer is er resultaat zichtbaar? Tijdens de intake opent de behandelaar het digitale richtlijnsysteem (KomPas+). Gebaseerd op het patiëntprofiel en de gegevens van 32.000+ reeds behandelde mensen, zien behandelaar en patiënt in één grafiek wat er verwacht kan worden van de therapie. Vervolgens leidt KomPas+ de behandelaar en de patiënt door de verschillende evidence-based behandelkeuzes (trainingsfrequentie, -intensiteit, -type en timing; F.I.T.T.) zoals beschreven in de richtlijn sPAV. De persoonsgerichte inzichten uit KomPas+, de ervaringen van de therapeut en de voorkeuren van de patiënt bepalen trainingsinhoud en doelen. Na 3 maanden wordt de voortgang met de patiënt besproken.

Uit KomPas+ kan blijken dat de patiënt achterloopt op zijn/haar persoonlijke doelen. In dat geval bespreekt de therapeut de mogelijke oorzaak met de patiënt en wordt het behandelplan gezamenlijk aangepast. Na 1 maand vindt een evaluatie plaats en blijkt bijvoorbeeld dat de patiënt zelfs vóórloopt op de persoonlijke voorspelling. Dit motiveert de patiënt om te blijven trainen en dat vergroot de kans dat hij/zij blijvend voordeel heeft van de behandeling.

De behandelgegevens van iedere patiënt worden (anoniem) aan de groeiende database toegevoegd om andere patiënten en therapeuten te informeren (zowel t.a.v. wat ze mogen verwachten van de therapie als ook welke behandelkeuzes ze het best kunnen overwegen). Zo draagt uiteindelijk iedere patiënt en therapeut bij aan een continu lerend netwerk dat persoonsgerichte en participatieve zorg faciliteert met in het hart de evidence-based richtlijn.

Het consortium kan niet wachten om met dit innovatieve project aan de slag te gaan: ‘Fantastisch dat we op deze manier de toegevoegde waarde van oefen-/fysiotherapie nog meer kunnen laten zien. ZonMw toont met de financiering van dit project aan dat ze het potentieel van persoonsgerichte richtlijnzorg binnen de oefen-/fysiotherapie zien. Dit project biedt de kans oefen-/fysiotherapie te positioneren als een van de koplopers in het gebruik van data om evidence-based beslissingen te nemen in de praktijk.’ zegt Thomas Hoogeboom, senior onderzoek aan het Radboudumc namens het consortium.

Terug naar overzicht