Chronisch ZorgNet

Zinnige zorg voor patiënten met PAV

18 mei 2018

Drie jaar geleden startte het Zorginstituut Nederland het 'Zinnige Zorg' project om samen met betrokken partijen in de zorg te onderzoeken waar mogelijkheden zijn tot verbetering van het zorgtraject voor mensen met perifeer arterieel vaatlijden. In 2015 resulteerde dit in een uitgebreid Verbetersignalement, waarin deze mogelijkheden en eventuele actiepunten staan beschreven. Sindsdien zijn er door de verschillende betrokken partijen verbeteringen gerealiseerd, bijvoorbeeld door de vergoeding voor gesuperviseerde looptherapie in het basispakket (1 januari 2017) te krijgen. Hiermee is de financiële drempel voor de primaire behandeling van PAV weggenomen.

 

Op 14 mei organiseerde het Zorginstituut een implementatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van o.a. (kader)huisartsen, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Vaatchirurgie, ZonMw en ClaudicatioNet. Tijdens deze bijeenkomst is besproken hoe de implementatie van 'stepped care' zorg kan worden verbeterd, waardoor elke patiënt met PAV eerst een traject GLT volgt, alvorens over wordt gegaan tot invasieve ingrepen. Hierover bestaat al eenduidigheid in alle richtlijnen, maar er werd besproken dat er verbetermogelijkheden zijn t.a.v. diagnostiek en verwijzing. Er zal de komende periode daarom worden ingezet op substitutie van de zorg naar de eerste lijn. Een gedegen meting van de Enkel-Arm index is bijvoorbeeld essentieel om een patiënt met PAV door de huisarts direct naar de ClaudicatioNet therapeut te verwijzen, zonder tussenkomst van een vaatchirurg. ClaudicatioNet voert in 2018-2019 een door ZonMw gesubsidieerd project uit rondom substitutie naar de eerste lijn, met als doel de primaire verwijzing van patiënten met PAV vanuit de huisarts naar de ClaudicatioNet therapeut te stimuleren. Voor meer informatie klik hier.

Terug naar overzicht