Chronisch ZorgNet

5 januari 2024

Nieuw Raad van Advies lid Tineke Eelvelt over de meerwaarde van de diëtist: ‘We zijn zoveel meer dan het wijzende vingertje.’

Tineke Eelvelt werd onlangs benoemd tot lid Raad van Advies binnen Chronisch ZorgNet, waar ze haar ervaring als diëtist in de revalidatie met enthousiasme deelt. Zo werkt ze mee aan de ontwikkeling van een unieke verdiepende scholing voor diëtisten, die in april 2024 gegeven wordt. Tijdens een inspirerend gesprek benadrukt ze de veelzijdigheid van het diëtistenberoep en de diepgaande impact ervan op de patiëntenzorg.

Passie voor leren
Het gesprek begint met Tinekes persoonlijke passie voor lesgeven en presenteren, een passie die ze onlangs heeft omgezet in daden als gastdocent aan de Hogeschool van Leiden. Haar betrokkenheid bij het onderwijs is slechts een aspect van haar brede inzet voor het diëtisten vak. Ze deelt levendig hoe voeding, in combinatie met fysiotherapie, essentieel is voor het revalidatieproces. ‘Voeding fungeert als bouwstenen voor herstel, terwijl fysiotherapie de noodzakelijke actie biedt om sterker te worden’ Wat direct opvalt is Tinekes inzet voor de revalidatie van patiënten en haar overtuiging dat voeding en fysiotherapie elkaar aanvullen. Haar betrokkenheid gaat verder dan louter voedingsadvies; het is een holistische benadering om patiënten te ondersteunen tijdens hun herstelproces.

Advies
Een interessant aspect van het gesprek is Tinekes betrokkenheid bij de Raad van Advies van Chronisch ZorgNet. ‘Via contacten aan de Hogeschool van Leiden kwam ik in deze rol terecht. Ik beschouw het als een eer om de diëtistengemeenschap te vertegenwoordigen.’ Haar inzet voor de belangen van diëtisten in de chronische zorg getuigt van haar toewijding aan het vakgebied. Daarnaast spreekt Tineke over de uitdagingen van werken in de eerstelijnszorg. Ze benadrukt het belang van samenwerking tussen zorgverleners. Ze pleit voor wederzijds begrip en het versterken van elkaars expertise. Daarbij onderstreept ze de cruciale rol die diëtisten spelen in het bredere zorgspectrum.

Doorbreken stereotype
Over het stereotype beeld van diëtisten zegt ze: ‘In de basis gaat het over goede voeding. De keuze daarin kan voor ieder mens anders zijn.’ Ze benadrukt daarbij, dat de diversiteit binnen het beroep groeit, met onder andere mannelijke diëtisten die de stereotypen doorbreken. ‘We zijn zoveel meer dan het wijzende vingertje. Het is belangrijk dat mensen dat gaan inzien. Wij bieden meerwaarde in de kwaliteit van leven voor de patiënt.’

Betrokkenheid
Tinekes betrokkenheid bij gesprekken en adviesverlening is hoog. Ze erkent echter de realiteit van beperkte tijd per patiënt en pleit voor voldoende tijd en vergoeding. ‘Kwalitatieve gesprekken zijn van belang van goed onderbouwd advies. Het is noodzakelijk voor zorgverzekeraars om hierin mee te denken.’

Scholing
De rol van scholing komt ook aan bod en Tineke benadrukt, dat diepgaande informatie en het behalen van kwaliteitspunten cruciaal zijn voor de ontwikkeling van het diëtisten vak. Ze is één van de hoofdontwikkelaars van de scholing longaandoeningen. ‘Daarom ben ik zo blij, dat Chronisch ZorgNet in april 2024 twee nieuwe scholingen voor diëtisten op de planning heeft staan, met verdiepende kennis over de behandeling van patiënten met longaandoeningen en hart- en vaatziekten.’

Meerwaarde diëtisten in de zorg
Het gesprek met Tineke onthult de diepgaande meerwaarde van diëtisten in de zorg. Haar toewijding aan patiëntenzorg, pleidooi voor kwaliteit en samenwerking tussen zorgverleners weerspiegelen de passie en betrokkenheid van diëtisten bij het ondersteunen van patiënten. ‘We streven naar voortdurende verbetering van de zorg.’ Met deze energierijke drive kan ze Chronisch ZorgNet onderbouwd van advies voorzien. ‘Er zijn al wat mooie stappen gezet in de samenwerking van diëtisten met fysiotherapeuten met regionale bijeenkomsten in 2023. Tijd om nu verder te bouwen aan interdisciplinaire samenwerking ter versterking van elkaars disciplines. De beste zorg doen we samen,’ besluit Tineke.