Chronisch ZorgNet

Wat is er nodig om gezond verder te gaan na een hartinfarct?

05 december 2018

Eind augustus werden de uitkomsten van het langlopende onderzoek ‘Euroaspire’ tijdens het jaarlijkse congres van de European Society of Cardiology bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat leefstijlveranderingen, zoals stoppen met roken, voldoende fysieke activiteit en gezonde voeding, zelfs na een wake-upcall als een hartinfarct, erg moeilijk zijn.

Ondanks dat de afgelopen 25 jaar de sterfte aan hart- en vaatziekten is gedaald, zien we momenteel een afvlakking van de sterftecijfers. Volgens Nederlandse cardiologen en hoogleraren kunnen deze sterftecijfers nog verder dalen, wanneer aan enkele punten wordt voldaan. Twee belangrijke speerpunten hierbij zijn het inzetten op hartrevalidatie gedurende de eerste maanden na een cardiaal incident en het voor lange tijd blijven begeleiden van deze hart- en vaatpatiënten.

Hartrevalidatie onder begeleiding van een fysiotherapeut, waarbij leefstijlbegeleiding wordt gegeven, de eerste weken tot maanden na een hartinfarct kunnen de vooruitzichten van een patiënt fors verbeteren. Op dit moment krijgt minder dan de helft van de mensen die een cardiaal incident hebben gehad, deze revalidatie aangeboden.

Daarnaast is leefstijlbegeleiding op lange termijn van cruciaal belang. Het probleem hierbij is dat de vergoeding binnen het Nederlandse zorgstelsel geen ruimte biedt om deze gesprekken aan te gaan.

Momenteel worden stappen ondernomen om ClaudicatioNet uit te breiden tot Chronisch ZorgNet. Chronisch ZorgNet is van uitermate belang bij de bovengenoemde speerpunten. Samen met enkele stakeholders wordt een pilot uitgevoerd waarbij de effectiviteit van transmurale hartrevalidatie wordt onderzocht. Het uiteindelijke doel is om de revalidatie van hart- en vaatziekten, mits veilig en haalbaar, in de eerste lijn onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut te laten plaatsvinden.

Wil je meer informatie of het volledige artikel ‘Gezond verder na een hartinfarct gaat niet vanzelf. Deze drie ingrepen zijn hard nodig’ in de Volkskrant lezen? Klik dan hier.

Terug naar overzicht