Chronisch ZorgNet

Wandelen is sociaal gedrag

15 juni 2018

In de BJSM Blog van april dit jaar heb je kunnen lezen dat perifeer vaatlijden (PAV) onder de noemer 'non-communicable diseases' valt. Verschillende omkeerbare cardiovasculaire risicofactoren spelen een essentiële rol in zowel het ontstaan als de behandeling van PAV. Het wordt steeds duidelijker dat de aanwezigheid van deze risicofactoren sterk samenhangt met sociaal gedrag. Daarom heeft de World Health Organisation (WHO) een voorstel gedaan om de term 'non-communicable diseases' te veranderen in 'socially transmitted conditions'. Met deze naamsverandering doelt de WHO op het feit dat negatief én positief gedrag ten aanzien van de gezondheid 'besmettelijk' zijn, ofwel dat de omgeving een grote invloed uitoefent op het individu.

 

In een recent wetenschappelijk onderzoek is omschreven dat deze inzichten vragen om een verandering van aanpak. Als je gedrag wilt beïnvloeden, dan moet je de 'interventie' niet puur op het individu richten, maar daarbij ook de omgeving betrekken. Dit is natuurlijk relevant voor gesuperviseerde looptherapie. Aanvankelijk heb je met mensen te maken die veel problemen ervaren met lopen, dus de therapie begint met het opnieuw 'leren lopen' en het terugwinnen van 'fysieke capaciteit'. Daarna begint de volgende uitdaging, namelijk ervoor zorgen dat mensen daadwerkelijk gaan wandelen. Dan kom je op het vlak van het bevorderen van positief gezondheidsgedrag. Dit type gedrag blijkt een sterke sociale component te hebben. Om iemand te stimuleren om meer te wandelen, is een veilige, sociaal-geaccepteerde en aantrekkelijke omgeving nodig. Het werkt bovendien bevorderend om het wandelen te integreren in een sociale omgeving. Een plan van aanpak kan dus zijn dat je een opstartfase begint op individueel niveau (het opnieuw 'leren lopen') en de implementatiefase doorzet op groepsniveau (positief wandelgedrag creëren).

 

. ClaudicatioNet: the Dutch Exercise Prescription for Non-Communicable Diseases. April 23, 2018 on BJSM Blog
. WHO Europe. Urban green spaces: a brief for action. 2017. 
. Hunter RF, Ball K, Sarmiento OL. Socially awkward: how can we better promote walking as a social behaviour? Br J Sports Med. 2018 Jun;52(12):757-758.

 

Terug naar overzicht