Chronisch ZorgNet

Vragenlijst voor mensen met PAV

12 februari 2015

De Hart&Vaatgroep zet zich in om de zorg voor mensen met etalagebenen, ook wel perifeer arterieel vaatlijden (PAV) genoemd, te verbeteren. Dit doet zij bijvoorbeeld door het Vaatkeurmerk uit te geven en door mee te werken aan de update van de richtlijn PAV. Bij dergelijke activiteiten is het van belang dat De Hart&Vaatgroep een goed beeld heeft van wat mensen met PAV belangrijk vinden in de zorg. Om hier achter te komen, is een vragenlijst ontwikkeld. Heeft u PAV en wilt u meewerken? Dan willen we u vragen om de vragenlijst uiterlijk 1 maart 2015 via deze link in te vullen. Alle gegevens zullen anoniem verwerkt worden. Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen! Voor meer informatie over De Hart&Vaatgroep zie www.hartenvaatgroep.nl

Terug naar overzicht