Chronisch ZorgNet

Voorkomen is beter dan genezen

08 september 2016

Het British Journal of Sports Medicine heeft een statement gepubliceerd dat er een belangrijke rol is weggelegd voor huisartsen om fysieke activiteit te promoten als belangrijke factor om chronische ziekte te voorkomen. Fysieke inactiviteit is een grote veroorzaker van chronische ziekten. Volgens de World Health Organization (WHO) staat fysieke inactiviteit zelfs als vierde in het rijtje van risicofactoren die kunnen leiden tot ziekte en sterfte. Een groep Canadese onderzoekers pleit voor het voorschrijven van fysieke activiteit door huisartsen.


Aangezien net als in Nederland de Canadese bevolking de norm voor dagelijkse beweging niet haalt, onderbouwen Thornton en collega's dat huisartsen fysieke activiteit onder de bevolkingen moeten promoten. Regelmatige fysieke activiteit heeft niet alleen positieve effecten de fysieke gezondheid, maar ook op het mentale welzijn. Een belangrijke boodschap die de huisarts volgens de onderzoekers aan de man moet brengen is dat fysieke inspanning net zo effectief is als medicatie voor de preventie van aandoeningen aan het hart en voor diabetes. Verder staan in het artikel praktische tips voor het voorschrijven van fysieke inspanning door de huisarts, en geven ze aandachtspunten voor fysieke inspanning met het oog op cardiovasculaire veiligheid.

 

Terug naar overzicht