Chronisch ZorgNet

Voorjaarscongres 2019

20 maart 2019

Afgelopen donderdag, 14 maart, vond in Congrescentrum 1931 (Den Bosch) het 9e ClaudicatioNet Congres plaats. Cartoonist John Körver (www.kurf.nl) was net als voorgaande jaren ter plaatse om tijdens de verschillende presentaties pakkende cartoons te maken. Met zijn herkenbare stijl heeft John al vele illustraties voor ClaudicatioNet verzorgd, bijvoorbeeld voor het Facts&Figures boekje dat in de congrestas te vinden was en de filmpjes die op de USB-stick staan. Ook heeft hij twee posters ontworpen, die dit jaar wederom uitgedeeld zijn op het congres, over het ClaudicatioNet traject en stoppen met roken!

Hareld Kemps (cardioloog, Maxima Medisch Centrum) opende het congres volledig binnen het thema ‘Samen in de breedte’. Tijdens zijn welkomstwoord werd de uitbreiding van ClaudicatioNet naar Chronisch ZorgNet toegelicht, inclusief de concrete stappen die genomen (gaan) worden op het gebied van hartrevalidatie.

Tijdens de eerste plenaire sessie besprak Liesbeth van Rossum (hoogleraar/internist-endocrinoloog, Erasmus MC) het effectief tegengaan van overgewicht. Niet alleen beweging en voeding, maar ook andere aspecten zoals vetverbranding en onverwacht dik makende factoren passeerden de revue. Zo werd besproken dat het geen toeval is dat als je ‘STRESSED’ omdraait, je ‘DESSERTS’ leest.

Peter Klijn (klinisch inspanningsfysioloog, Merem) en Eline bij de Vaate (longarts, Merem) presenteerden dat niet-lineair geperiodiseerde inspanningstraining kan leiden tot significant grotere verbeteringen in o.a. het uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven bij COPD-patiënten. Met deze methode trainen patiënten specifiek en minder hard, maar met meer effect. Het belang van herstel werd nadrukkelijk besproken.

Gedurende de parallelsessies was er voor ieder wat wils. Onderwerpen variërend van motiverende gespreksvoering, wetenschapsvlucht, ‘een kijkje in de keuken van de diëtist’ en krachttraining voor kwetsbare ouderen kwamen aan bod.

In de middag kwam o.a. Marieke Helmus (verslavingsarts KNMG) aan het woord. In een beeldende presentatie  gaf zij adviezen over het motiveren tot stoppen met roken bij verstokte rokers en beschreef hoe een ClaudicatioNet therapeut dit kan bewerkstelligen. Heeft iedereen bijvoorbeeld al nagedacht over het creëren van een rookvrije werkomgeving?

Linus Vanlaere (zorgethicus, VIVES) gebruikte de vergelijking met Jeromme en Lambik om te illustreren dat, ondanks de beste bedoelingen (Jeromme), zorgverleners niet perfect zijn (Lambik). Alhoewel zij altijd het beste met hun patiënten voorhebben, kunnen ook zij wel eens antipathie voelen. Hij beschreef vervolgens hoe dit, vanuit een ethisch oogpunt, goede zorg niet in de weg staat.

Tot slot besprak Joep Teijink (voorzitter ClaudicatioNet) tijdens de dagafsluiting wat ClaudicatioNet therapeuten gedurende de laatste jaren samen bewerkstelligd hebben: een exponentiële afname in interventies bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden en een significante toename in trajecten gesuperviseerde looptherapie! Ook schetste hij de toegevoegde waarde van Chronisch ZorgNet en hoe wij dit samen kunnen bewerkstelligen.

Met dank aan fotograaf Frans Visser is er een sfeerimpressie van het congres te vinden op onze website. Het congres van 14 maart gemist? Op 10 oktober 2019 vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum Orpheus te Apeldoorn, met een identiek programma.

Terug naar overzicht