Chronisch ZorgNet

1 november 2023

'Voor een goed advies moet het soms schuren'

Sinds deze zomer heeft Chronisch ZorgNet een Raad van Advies. Een club van zeven mensen die het bestuur en de directie gevraagd en ongevraagd van advies voorziet, en zo bijdraagt aan een hoge kwaliteit. Hendrien Witte is één van hen.

Hendrien is helemaal thuis in de wereld van de zorg. Ze is directeur van de Osteoporose vereniging, zelfstandig adviseur, toezichthouder bij verschillende zorgorganisaties en nu dus ook lid van de Raad van Advies van Chronisch ZorgNet. ‘Netwerken zoals Chronisch ZorgNet zijn belangrijk voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Daar denk ik graag over mee. Bovendien is Chronisch ZorgNet een heel professionele organisatie, die vooral gericht is op doen. Die betrokken is bij haar deelnemers en patiënten.’

Aansluiten bij behoeftes
De Raad van Advies bestaat uit zeven leden, met verschillende expertisegebieden. Huisarts, medisch specialist en fysiotherapeut bijvoorbeeld. Hendrien vertegenwoordigt het perspectief van de mensen met een chronische aandoening. ‘Dat perspectief is essentieel voor kwaliteit. Het succes van een behandeling wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin je kunt aansluiten bij wat iemand met een chronische aandoening nodig heeft. We weten inmiddels dat goede beweging en voeding voor vrijwel alle chronische aandoeningen helpen. Dat is een mooie overeenkomst, die we in de behandelingen van Chronisch ZorgNet ook terugzien. Tegelijkertijd verschilt het per aandoening wat mensen precies belangrijk vinden. Iemand met COPD heeft vaak heel andere behoeftes, dan iemand met osteoporose.’

Complexe wereld
De kunst is dus wat Hendrien betreft om die verschillen mee te nemen in de opleiding van therapeuten. ‘Maar dat is één perspectief hè. Het mooie aan een Raad van Advies is dat er juist meerdere perspectieven in zitten. Kijk, de zorg is een ongelofelijk complexe wereld, met allerlei belangen. Die moet je allemaal meewegen. Dan gaat het schuren, maar dat is juist belangrijk voor een goed advies.’

Samen verder
De Raad van Advies buigt zich gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen die te maken hebben met ontwikkeling van Chronisch ZorgNet, van kwaliteit tot inhoud en positionering. ‘We denken bijvoorbeeld mee over de vraag hoe we diëtisten een nog sterkere plek in het netwerk kunnen geven. Zij zijn een enorm belangrijke aanvulling. De vraag is dus wat voor hén belangrijk is. En wat deelname aan het netwerk voor hen aantrekkelijk maakt. Zo brengen we Chronisch ZorgNet samen verder.’