Chronisch ZorgNet

Virtual Reality en loopafstand

20 april 2018

Een recente studie 'Manipulating spatial distance in virtual reality: Effects on treadmill walking performance in patients with intermittent claudication', uitgevoerd door A. Cuperus et al., heeft het effect van virtual reality (VR) op de maximale loopafstand van patiënten met claudicatio intermittens onderzocht. In deze studie hebben 19 patiënten hetzelfde VR-parcours drie maal 'doorlopen' op een loopband. Het was de bedoeling dat ze zo lang mogelijk door moesten lopen in een virtuele bosomgeving met herkenbare objecten. Tijdens de tweede en derde VR-sessie was de omgeving echter aangepast. In de tweede sessie zijn deze zelfde herkenbare objecten in de VR-wereld namelijk vroeger gepresenteerd. De VR-wereld is in de derde sessie juist tegenovergesteld aangepast; de herkenbare objecten werden in deze sessie pas bereikt nadat er verder was gelopen. Zo wilden de onderzoekers bekijken of én hoe een aangepaste omgeving de loopafstand beïnvloedt bij patiënten met claudicatio intermittens. Uit dit onderzoek bleek dat patiënten significant verder liepen in beide 'aangepaste' omgevingen. De onderzoekers concludeerden dat VR een gunstig effect kan hebben op de loopafstand en therapie van patiënten met claudicatio intermittens. Mogelijk kunnen zulke technologische ontwikkelingen in de toekomst toegepast worden om de behandeling te optimaliseren.

Terug naar overzicht