Chronisch ZorgNet

28 december 2023

Nieuwe voorzitter NVvPO Anika Corpeleijn: “Vernieuwende visie in eerstelijnszorg en fractuurpreventie”

Anika Corpeleijn is de kersverse directeur/bestuurder van de NVvPO. De beroepsvereniging voor en door praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen vertegenwoordigt alle POH’s, PVK’s en PVH’s. We verkennen haar reis door de zorgwereld, waar ze haar visie deelt over de rol van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) bij patiënten met verhoogd fractuurrisico. De NVvPO organiseerde recent een inhoudelijk interessant webinar over Fractuurpreventie samen met Chronisch ZorgNet.

Een stap in de zorgwereld
Anika begon haar carrière in de zorg als fysiotherapeut en ontwikkelde al snel een sterke affiniteit met de eerstelijnszorg. Haar hart voor deze sector bracht haar naar de directeurs/bestuurdersstoel van de NVvPO. “In een tijd waarin de eerstelijnszorg groeit en evolueert, zie ik zowel uitdagingen als kansen voor verdere ontwikkeling.”

Win-win situatie
Gevraagd naar haar kennis over Chronisch ZorgNet, deelt Anika haar bewondering voor het netwerk van gespecialiseerde eerstelijns zorgverleners. “Van persoonsgerichte zorg tot een interdisciplinaire aanpak en wetenschappelijk gefundeerde benadering met gespecialiseerde fysiotherapeuten voor aandoeningen zoals osteoporose, Chronisch ZorgNet biedt een vernieuwende visie op zorg in deze tijd. Net als wij geven ze ruimte aan de professionalisering van de eerstelijnszorg. Wij hebben de focus op de rol van de POH door het aanbieden van scholing, die echt toegevoegde waarde heeft. Ik zie daarin raakvlakken met Chronisch ZorgNet, die zich, mede met passende scholing, inzet voor de symbiose tussen fysiotherapie en diëtetiek.” Ze is optimistisch over de toekomstige samenwerking tussen NVvPO en Chronisch ZorgNet. “Er is synergie op het gebied van gedeelde belangen en focus op specifieke aandoeningen, waardoor een win-win situatie ontstaat voor ons beiden.”

Webinar over fractuurpreventie: een succesvolle samenkomst
Het recente webinar over fractuurpreventie, georganiseerd in samenwerking met Chronisch ZorgNet, was voor Anika een hoogtepunt. Ze beschrijft het als 'zeer interessant en inhoudelijk waardevol,' en de positieve reacties van NVvPO-leden onderstrepen het belang van dergelijke educatieve initiatieven binnen de vereniging. Voor de leden van de NVvPO is het webinar terug te kijken door in te loggen op www.NVvPO.nl.

Kracht van de POH’er
Anika benadrukt de cruciale rol van de POH in cardiaal risicomanagement. Ze bespreekt het door de NVvPO opgestelde competentieprofiel: “Ik zie mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en versterking van de rol van de POH, in verschillende patiëntengroepen zoals bij COPD, osteoporose en kwetsbaarheid bij ouderen. Maar ook bij andere aandoeningen kan de POH’er de signalering van problemen bij bewegen en activiteiten zien. Zo kunnen ze gericht doorverwijzen naar de juiste (beweeg) zorgprofessional.”

Toekomst NVvPO: focus op deskundigheid
Tot slot deelt Anika haar visie op de toekomst van NVvPO, met een nadruk op deskundigheid en professionaliteit. Ze benadrukt de plannen voor geaccrediteerde scholingen, die waarde toevoegen aan de leden en de bredere eerstelijnszorg. “Als we focus blijven houden op sterke samenwerkingsverbanden zal de eerstelijnszorg de juiste weg vinden in ons complexe zorglandschap, met de rol van de POH als professional in behandeling en, indien nodig, juiste doorverwijzing richting andere gekwalificeerde zorgverleners. De juiste zorg op de juiste plek biedt meer voordelen voor de kwaliteit van leven van de patiënt. Daar doen we het met z’n allen voor.”