Chronisch ZorgNet

Verbetering van de zorg voor patiënten met etalagebenen

06 september 2016

Het Zorginstituut Nederland heeft in samenwerking met verschillende partijen een Verbetersignalement geschreven over de zorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden en deze aangeboden aan Minister Schippers van Volksgezondheid. Het Zorginstituut stelt samen met verschillende partijen vast dat de zorg voor claudicatiopatiënten op verschillende punten kan worden verbeterd. Een van de belangrijkste verbeterpunten is dat er meer wordt gewerkt vanuit het stepped care principe. Iets waar ClaudicatioNet inmiddels al jaren voor aan het strijden is!

 

Optimale behandeling van etalagebenen begint bij goede diagnostiek door de huisarts, waardoor doorverwijzing naar de vaatchirurg niet meer nodig is. Geheel volgens de richtlijn voor behandeling van perifeer arterieel vaatlijden kan de patiënt direct door de huisarts worden doorverwezen naar een bij ClaudicatioNet aangesloten therapeut. Deze gespecialiseerde therapeut start een traject gesuperviseerde looptherapie. In overeenstemming met de acties die ClaudicatioNet neemt om professionals er van te overtuigen dat zij niet primair opereren, meldt het Verbetersignalement dat alle professionals stepped care consequenter toe moeten passen en goede uitleg dienen te geven waarom operatie niet de primaire behandelvorm is.

 

Met de invoering van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem speelt ClaudicatioNet feilloos in op de behoefte om de effecten van gesuperviseerde looptherapie in kaart te brengen. Met de maandelijkse levering van behandeldata van meer dan 1700 aangesloten therapeuten beschikt ClaudicatioNet in de nabije toekomst over een bron van informatie over de effecten van gesuperviseerde looptherapie. Het Zorginstituut benadrukt dat ook vanuit het perspectief van de patiënt de kwaliteit van zorg in kaart dient worden gebracht. Ook hierin kan het Kwaliteitssysteem een rol spelen. Een voorbeeld hiervan is de VascuQoL, die de kwaliteit van leven voor mensen met perifeer arterieel vaatlijden uitvraagt. Deze gegevens worden momenteel al geregistreerd in het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem.

 

Al met al biedt ClaudicatioNet al verschillende concrete implementatie middelen om in de toekomst de knelpunten uit het Verbetersignalement voor de zorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden aan te pakken!

 

Het volledige Verbetersignalement is te vinden op de website van het Zorginstituut.

Terug naar overzicht