Chronisch ZorgNet

‘Van maximaal 300 meter lopen tot het uitlopen van de Vierdaagse’

In de gezondheidszorg maakt de kracht van samenwerking tussen verschillende zorgverleners het verschil. Voor diëtist Veerle Zeller en fysiotherapeut Wilbert Razing, beiden deelnemers bij Chronisch ZorgNet, staat de waarde van hun samenwerking centraal. Ze geloven sterk in het belang van een warme overdracht en begrip voor elkaars expertise, en zijn ervan overtuigd dat dit de sleutel is tot betere resultaten voor hun patiënten.

Leer elkaar kennen

Veerle Zeller, met 6 jaar ervaring als diëtist bij ProFitt, legt de nadruk op het feit dat haar behandeling niet enkel draait om gewichtsverlies, maar dat kleine aanpassingen in voeding vaak al grote resultaten kunnen opleveren. Haar energie haalt ze uit het samenwerken met verschillende collega’s, zoals de ervaren fysiotherapeut Wilbert Razing ter verbetering van de algehele gezondheid van de patiënt. Wilbert voegt toe: ‘Het is essentieel om de persoon achter de klachten te kennen om deze op de juiste manier te helpen.’


Mooi voorbeeld

Wilbert herinnert zich een patiënt, die leed aan claudicatio intermittens, waarbij het in eerste instantie moeilijk was om 300 meter te lopen. Dankzij de gezamenlijke behandeling van hem als fysiotherapeut en een diëtist slaagde de patiënt erin om uiteindelijk de Vierdaagse te lopen - een prachtig resultaat dat de impact van hun samenwerking illustreert. ‘Dit illustreert de meerwaarde, die je samen kan leveren voor een verbeterde kwaliteit van leven voor de patiënt,’ aldus Veerle. ‘Dit is slechts een voorbeeld, van wat er bereikt kan worden. Maar er zijn talloze voorbeelden, van patiënten, die we verder helpen, van valpreventie tot COPD,’ voegt Wilbert toe.


Waarom deelnemen aan Chronisch ZorgNet

Zowel Wilbert als Veerle benadrukken de waarde van Chronisch ZorgNet als platform voor kennisdeling en het bundelen van krachten. Voor Wilbert was de keuze om deel te nemen aan Chronisch ZorgNet gebaseerd op de behoefte aan een betere samenwerking en kennisuitwisseling. Veerle werd getipt door Wilbert vanwege de meerwaarde die hij hierin zag. ‘Ik ben benieuwd naar de inhoud van de scholingen. Diëtisten aangesloten bij Chronisch ZorgNet krijgen dit jaar namelijk de kans zich verder te specialiseren in chronische aandoeningen.’

Toekomstige ontwikkelingen

Wilbert benadrukt, dat er ruimte is voor verbetering in het vak van fysiotherapie en diëtetiek, met name op het gebied van methodieken, die leiden tot duurzame gedragsverandering. ‘Ik hoop, dat in de toekomst meer aandacht wordt besteed aan persoonsgebonden benaderingen om zo de zorgervaring voor patiënten te verbeteren.’


Interpersoonlijke samenwerking werkt
De samenwerking tussen fysiotherapeut Wilbert Razing en diëtist Veerle Zelle inspireert over hoe

interpersoonlijke samenwerking de zorgervaring van patiënten kan verbeteren. Bovendien leidt het tot opmerkelijke resultaten bij patiënten met chronische aandoeningen op het gebied van gezondheid en welzijn. ‘Elkaar begrijpen is de sleutel tot succes,’ besluiten ze eensgezind.

 

Deelnemer worden van Chronisch ZorgNet?
Ga naar https://www.chronischzorgnet.nl/deelnemer-worden/aanmelden om je aan te melden en/of ga naar https://www.chronischzorgnet.nl/deelnemer-worden/voordelen-van-deelname/zichtbaar-en-vindbaar voor meer informatie.