Chronisch ZorgNet

Vacuümtherapie?

09 september 2015

We krijgen veel vragen over de effectiviteit van vacuümtherapie. Op dit moment is er nog geen wetenschappelijk bewijs over het effect van deze vorm van therapie bij de indicatie claudicatio intermittens.

Om deze reden zal ClaudicatioNet, in samenwerking met de Been-Kliniek in Eindhoven, in oktober 2015 een pilotonderzoek starten naar de eventuele meerwaarde van intermitterende vacuümtherapie (IVT) bij patiënten met claudicatio intermittens. Nieuwe patiënten met CI uit Eindhoven e.o. die met een gestandaardiseerd traject gesuperviseerde looptherapie starten en mee willen doen aan dit onderzoek worden gerandomiseerd waarbij zij wel of niet aanvullend vacuümtherapie zullen krijgen.

Terug naar overzicht