Chronisch ZorgNet

Update revalidatie coronapatiënten, samenwerkingen en webinars

21 april 2020

Inmiddels zijn er ruim 300 coronatherapeuten zichtbaar op de Zorgzoeker, het aantal loopt snel op! Er gebeurt op dit moment veel in Nederland omtrent het behandelen van coronapatiënten. In dit bericht een update van een aantal zaken omtrent de revalidatie van coronapatiënten, samenwerkingen en webinars.

Verdiepingsmateriaal psychotrauma - verwerking

Allereerst willen we deze link met jullie delen, die via een tip bij ons binnenkwam. Het betreft een lezing van psychotherapeut Joany Spierings over acuut psychisch trauma in de coronatijd. Psychisch trauma kan bijv. voorkomen bij patiënten die op de IC hebben gelegen (post-intensive care syndroom). De lezing biedt geen concrete handvatten voor jou als fysiotherapeut, maar het bevat wel interessante en verdiepende informatie voor degene die geïnteresseerd is het herkennen en ontwikkelen van een dergelijk trauma en hoe om te gaan met deze patiënten.

KNGF standpunt en samenwerking

Afgelopen vrijdag is de nieuwste versie bekend gemaakt van het KNGF standpunt fysiotherapie bij patiënten met COVID-19. Een helder document waarin adviezen zijn beschreven over de revalidatie van coronapatiënten, in overeenstemming met de e-learning zoals we die jullie hebben aangeboden. Wij blijven samenwerking zoeken met de VHVL om fysiotherapie voor deze patiënten in Nederland voort te zetten. Door samen te werken bundelen we de kracht van de fysiotherapeuten en zorgen we samen voor de beste fysiotherapeutische zorg in Nederland.

Aansluiting tweede en derde lijn

We zijn momenteel met een aantal partijen aan het bespreken hoe we de informatie in de te geven webinars en het eerstelijns behandelingsprogramma goed kunnen laten aansluiten op de zorg die vanuit de tweede en derde lijn geleverd wordt. Heb jij contacten met iemand in het ziekenhuis of een revalidatiecentrum die hier met ons over mee wil denken, dan horen we dit graag.

Invulling webinars

Zoals hiervoor ook gezegd, zijn wij bezig met de invulling van de eerste webinars. Jouw input hiervoor is zeer gewenst, want jij staat in het werkveld en weet welke informatie je nog zou willen ontvangen. Laat ons weten waar jullie knelpunten, gebrek aan kennis en behoeftes liggen, dan kunnen wij daarmee aan de slag!

Terug naar overzicht