Chronisch ZorgNet

Update digitale zorgverwijzer

07 mei 2015

Vanaf heden krijgen patiënten die verwezen worden voor gesuperviseerde looptherapie (GLT) middels de digitale zorgverwijzer een informatiebrief mee van de verwijzer. Deze informatiebrief is gekoppeld aan de digitale zorgverwijzer, waardoor het systeem verder geavanceerd is. De brief omvat informatie over ClaudicatioNet, het GLT-traject en gegevens van de fysiotherapeut die contact zal opnemen met de patiënt. ClaudicatioNet tracht op deze manier de digitale zorgverwijzer nog gebruiksvriendelijker te maken voor fysiotherapeuten, verwijzers en uiteraard patiënten.

Terug naar overzicht