Chronisch ZorgNet

Update ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem

10 mei 2016

Goed nieuws! Momenteel heeft de meerderheid van de claudicatiotherapeuten zich aangesloten op de LDF.

Toch blijft er nog onduidelijkheid over het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem.

De antwoorden op veel gestelde vragen kunt u vinden op www.claudicationet.nl. Aan de rechterzijde staat een link met "Veel gestelde vragen over het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem".

 

Om de juiste data te ontvangen heeft ClaudicatioNet aan de EPD-leveranciers gevraagd om de voor ClaudicatioNet verplichte vragenlijsten op de juiste meetmomenten in een behandelprotocol / behandelplan in te voeren. Dit wil zeggen dat u binnenkort waarschijnlijk een aangepast behandelplan voor claudicatio intermittens / symptomatisch PAV in uw EPD zult vinden. U zult de volgende vragenlijsten in dit behandelplan terug vinden:

Om de exacte inhoud en vraagstelling per vragenlijst in te zien, kunt u gebruik maken van de deze link:

https://www.claudicationet.nl/helpdesk/downloads/meetinstrumenten/

 

Voor een aantal uitzonderingssituaties is op dit moment helaas nog geen concrete oplossing:

Terug naar overzicht