Chronisch ZorgNet

Update ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem

08 december 2015

Sinds de oprichting van ClaudicatioNet bestaat de ambitie om behandelgegevens van patiënten met claudicatio intermittens transparant te maken en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Met financiële steun en enthousiasme van Achmea en CZ zijn we op 1 mei 2015 officieel van start gegaan met de (door)ontwikkeling van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem.

Behandelgegevens uit het EPD worden vanaf december 2015 via een portal van de landelijke database fysiotherapie (LDF) doorgestuurd naar het Kwaliteitssysteem en middels visuals zichtbaar in uw individuele portfolio.

Momenteel worden diverse EPD's hierop ingericht. Dit betekent dat EPD-leveranciers de ClaudicatioNet vragenlijst en enkele meetinstrumenten inbouwen in het EPD. Verder wordt gezorgd voor een exportfunctie via een portal naar de LDF als deze nog niet bestond.

Vanaf 2016 is digitale aanlevering van behandelgegevens via het EPD een vereiste om lid te zijn van ClaudicatioNet. Daarom informeren we u graag over de voortgang van de aansluiting van EPD's. De volgende EPD's zullen het systeem tijdig hebben ingericht:

 

Abakus

Curasoft

FysioLogic / LogicData

Fysiomanager

FysioRoadMap

G2 Paramedici

Incura

InEPD

Intramed

 

Via onderstaande link kunt u de lijst online nakijken:

 

https://eisen.fysio-epd.nl/index/viewtekst/Id/58.

 

Staat het EPD dat u gebruikt hier nog niet bij? Informeer/attendeer de EPD-leverancier dan op de komst van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem. De door de EPD-leverancier in te bouwen specificatie is sinds juli 2015 beschikbaar op:

http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/documenten/technische_documentatie/

 

Zodra de EPD-leverancier deze specificatie ingebouwd heeft zullen een aantal vragenlijsten nieuw, veranderd of verdwenen zijn. De EQ-5D hoeft niet meer afgenomen te worden en deze zult u waarschijnlijk ook niet meer terug vinden in uw EPD. De belangrijkste reden hiervoor is dat op deze vragenlijst licentierechten berusten, waaraan ook gebruikskosten zijn verbonden.

Daarnaast kan de uitkomstmaat van de WIQ veranderen. De uitkomst van de WIQ zal vanaf het in gebruik nemen van de 3.1 specificatie altijd een getal tussen de 0 en de 1 zijn. Tot slot vindt u een aantal (korte) nieuwe vragen(lijsten) over o.a. patiënttevredenheid en rookgedrag en de PROM Claudicatiolijst waar u bijvoorbeeld de loopafstand dient in te vullen.

 

Wat dient u nog te doen voordat u gereed bent om data aan te leveren?

 

Binnenkort ontvangt u, mede namens KNGF programmateam Landelijke Database Fysiotherapie en en MediQuest, een e-mail van ClaudicatioNet om u aan te melden als deelnemer bij de LDF-portal. Om behandelgegevens via het EPD naar de LDF en dus ook naar het Kwaliteitssysteem te exporteren is deelname aan de LDF-portal een vereiste. Lees de mail goed door en volg de instructies.

De aansluiting op de LDF-portal vindt gefaseerd plaats in de maanden december, januari en februari. Selectie zal gemaakt worden op basis van EPD-leverancier. De mogelijkheid bestaat dat u pas in januari of februari een e-mail ontvangt met instructies om u aan te sluiten op de LDF-portal.

 

1 Januari 2016... en dan?

 

Om EPD-leveranciers de kans te geven hun systeem in te richten en u de kans te geven om (indien nodig) over te stappen naar een andere EPD-leverancier, is 2016 een overgangsjaar. Vóór het einde van 2016 dient uw EPD-leverancier (indien hierboven nog niet genoemd) de specificatie ingebouwd te hebben. Als u merkt dat uw EPD niet aan deze voorwaarden kan voldoen, dan raden we u aan tijdig (vóór 1 januari 2017) een andere EPD-leverancier te zoeken. Vanaf 1 januari 2017 bent u géén lid meer van ClaudicatioNet indien u niet de benodigde data bij de LDF kunt aanleveren.

Meetmomenten

De meetmomenten vinden, zoals de in 2014 uitgekomen KNGF richtlijn "symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden" omschrijft, bij 0, 3, 6, 9 en 12 maanden plaats. In uw EPD dienen deze metingen maximaal 2 weken voor of 2 weken na de standaard meetmomenten plaats gevonden te hebben. Indien de metingen buiten deze periode vallen, worden ze niet meegenomen in de database en zijn ze dus ook niet zichtbaar in uw eigen portfolio. Daarnaast kan elk meetmoment maar één keer meetellen voor de database. Indien u bijvoorbeeld de 3 maanden meting meerdere keren uitvoert, dan zal alleen de eerst uitgevoerde meting meegenomen worden in de database.

 

Visuals

 

Ondertussen zult u wel nieuwsgierig zijn geworden naar de visuals waarmee u op korte termijn uw behandelresultaten kunt gaan volgen in uw individuele portfolio. De visuals geven u inzicht in het verloop van behandelingen en u kunt uzelf vergelijken met collega's in het land of in uw eigen regio. Een grote hoeveelheid aan gegevens is een bron van informatie. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek kunnen we meer kennis verzamelen over de optimale behandeling van claudicatio intermittens. Ook kunnen we "underperformers" en "best practices" signaleren en gaan sturen op kwaliteit. Een leer- en verbetercultuur zal hierbij centraal staan, waarbij "underperformers" gemotiveerd worden om aansluiting te vinden bij het "peloton".

Mede hierdoor zal de positie van de beroepsgroep fysiotherapie op het gebied van zorg voor patiënten met claudicatio intermittens worden versterkt.

Eind 2015 zullen de door u trouw ingevulde Excel-bestanden verleden tijd zijn en worden gegevens rechtstreeks uit uw EPD gehaald. Minder administratie dus!

Onderstaand enkele voorbeelden van gegevens die u straks te zien krijgt in uw portfolio:

 

 

 

 

 

FAQ

 

1. Krijgen zorgverzekeraars of andere externe partijen inzicht in de behandelresultaten?

Nee. De behandelresultaten verschijnen in uw individuele afgeschermde portfolio. Daarnaast heeft ClaudicatioNet inzicht in deze gegevens. Indien voldoende datadruk is bereikt kan ClaudicatioNet "underperformers" en "best practices" signaleren en gaan sturen op kwaliteit. Een veilige, maar niet vrijblijvende leer- en verbetercultuur zal hierbij centraal staan. Op deze manier worden "underperformers" gemotiveerd om aansluiting te vinden bij het "peloton".

 

2. Mijn EPD-leverancier heeft de koppeling en/of specificatie(nog) niet gereed. Kan ik lid blijven van ClaudicatioNet?

Nog geen nood! Vanaf 1 januari 2017 bent u verplicht gegevens aan te leveren in het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem. Attendeer uw EPD-leverancier op de komst van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem. Informeer bij uw EPD-leverancier of hij bezig is met het inbouwen van de 3.1 specificatie en de koppeling met de LDF. De door de EPD-leverancier in te bouwen specificatie is sinds juli 2015 beschikbaar op:

http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/documenten/technische_documentatie/

Indien uw EPD-leverancier het systeem niet vóór 1 januari 2017 ingericht heeft, dan dient u zich aan te sluiten bij een andere EPD-leverancier indien u lid wilt blijven van ClaudicatioNet.

 

3. Wij maken gebruik van een ziekenhuis EPD. Kan ik hiermee ook data aanleveren?

Hiervoor kunnen we geen uitzondering maken. Vóór 1 januari 2017 dient de desbetreffend EPD-leverancier het systeem op orde te hebben om een export van de 3.1 specificatie op de LDF te kunnen bewerkstelligen.

 

4. Welke acties dien ik als fysiotherapeut te ondernemen?

Binnenkort ontvangt u, mede namens MediQuest, een e-mail van ClaudicatioNet om u aan te melden als deelnemer bij de LDF-portal. Om behandelgegevens via het EPD naar de LDF-portal te exporteren (en dus ook naar ClaudicatioNet) is deelname aan de LDF-portal een vereiste. Lees de mail goed door en volg de instructies.

 

5. Dienen we de jaarlijkse verslaglegging in de vorm van Excel-bestanden nog aan te leveren?

Nee, vanaf 1 januari 2016 komt hier een einde aan. Het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem vervangt deze extra administratieve handeling.

 

Terug naar overzicht