Chronisch ZorgNet

Uitkomsten onderzoek Hart&Vaatgroep

28 april 2015

Om een goed beeld te krijgen van wat mensen met PAV belangrijk vinden in de zorg, heeft de Hart&Vaatgroep onlangs een enquête uitgezet onder patiënten. Verder vond er een focusgroep plaats. ClaudicatioNet heeft enkele vragen toegevoegd aan de enquête en wil de volgende uitkomsten graag met u delen:

 

  • Patiënten geven aan dat het hebben van PAV behoorlijk ingrijpend is: je hebt het en komt er niet meer van af. Ze geven aan behoefte te hebben aan zorgverleners die verder kijken dan het medische aspect van de aandoening.

  • Niet alle patiënten weten wat de aandoening inhoudt en realiseren zich niet dat het een chronische aandoening betreft. --> Maak in dit geval gebruik van de door ClaudicatioNet ontwikkelde presentatie voor patiënten tijdens een eerste consult, te vinden onder downloads in de helpdesk.

  • 37% van de ondervraagde patiënten heeft behoefte aan extra ondersteuning nadat de looptherapie bij de fysiotherapeut is gestopt. 31% van deze groep zou periodiek contact met de fysiotherapeut (bijvoorbeeld elk kwartaal) waardevol vinden. --> Kijk eens hoe dit kan worden ingevuld binnen uw praktijk of binnen uw regio.

  • 38% van de ondervraagde patiënten heeft behoefte aan het online inzien van de eigen behandelresultaten die behaald zijn met de looptraining bij de fysiotherapeut. --> ClaudicatioNet brainstormt over een patiëntenplatform waarbinnen de behandelresultaten, die nog dit jaar via de landelijke database fysiotherapie worden verzameld, ook voor patiënten inzichtelijk worden. Op deze manier worden ze intensiever betrokken bij de behandeling.

Terug naar overzicht