Chronisch ZorgNet

Uit de praktijk

23 juli 2015

Door: Daniëlle van Dalen

"Ongeveer een jaar geleden ben ik gestopt als landelijk coördinator bij ClaudicatioNet. In mijn huidige functie als verpleegkundig specialist ben ik werkzaam in de kliniek en bij drukte help ik mee op de polikliniek. Vanochtend zag ik enkele patiënten op het vaatspreekuur van prof. dr. Teijink. Bij 5 patiënten stelden we de diagnose claudicatio intermittens, gevolgd door uitleg over leefstijlfactoren en gesuperviseerde looptherapie. Tot grote frustratie heb ik 2 van de 5 patiënten die in aanmerking kwamen voor GLT, op de wachtlijst gezet voor een dotterbehandeling. Waarom? Deze patiënten gaven aan niet aanvullend verzekerd te zijn en willen en/of kunnen de 1e 20 behandelingen fysiotherapie van gemiddeld zo'n €30,- per sessie, niet uit eigen zak betalen. Dat een dotterbehandeling het tienvoudige kost, merkt de patiënt niet direct, maar zorgt voor onnodig hoge kosten in de Nederlandse gezondheidszorg. Ik ben nog steeds nauw betrokken bij ClaudicatioNet en we blijven ons continu inzetten om de 1e 20 behandelingen in de basisverzekering te krijgen. Gelukkig denken diverse belangrijke partijen (Zorginstituut Nederland, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, zorgverzekeraars) met ons mee. Momenteel laat Minister Schippers  onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor toetreding tot het basispakket. Laten we hopen dat deze tegenstrijdige gang van zaken op de polikliniek vanaf 2016 verleden tijd is."

Terug naar overzicht