Chronisch ZorgNet

Tweede succesvolle avond met parallelsessies!

06 oktober 2020

Gisteravond vond de tweede ronde met parallelsessies van het digitale Chronisch ZorgNet Congres plaats. De avond werd gehost door Steffie Spruijt. Ze kreeg deze rol maandagochtend pas toegewezen, maar ze heeft het uitstekend gedaan.

Na een introductie, met onder andere Stoptober, werden de eerste sprekers van de avond aangekondigd: Tamara Henken en Charlotte Lieverse. Beiden zijn psychologe in het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Hun presentatie ging over de psychosociale factoren die een rol spelen binnen de hartrevalidatie. Belangrijke punten om mee te nemen naar de fysiotherapiepraktijk waren dat psychosociale problematiek normaal is in de eerste drie maanden na een hartstilstand of -infarct. Zodra deze klachten blijven bestaan en als de patiënt hier last van heeft, dan is het belangrijk om een medische psycholoog in te schakelen. Daarom is multidisciplinaire samenwerking zo belangrijk.

De tweede sprekers van de avond waren Tom Vromen (cardioloog in opleiding), Simon van der Voort (fysiotherapeut) en Ben Honing (fysiotherapeut). Zij zouden een casuïstieksessie geven met veel interactie vanuit het publiek. Deze interactie is digitaal vervangen door een aantal polls waarop enthousiast werd gereageerd door de kijkende fysiotherapeuten. In het eerste deel van de presentatie gaf Tom aan welke hartaandoeningen voor kunnen komen, wat de alarmsignalen zijn van hartklachten en wat de fysiotherapeut moet doen bij het optreden van hartklachten. De theorie van Tom werd met praktische casussen behandeld door Simon. In het tweede deel is Tom meer ingegaan op de hartrevalidatie en de voordelen hiervan. Dit theoretische deel werd aangevuld door praktische casussen besproken door Ben. Samenvattend kwam uit deze sessie naar voren dat de hartrevalidatie veilig is voor hartpatiënten, maar dat je als fysiotherapeut alert moet zijn op alarmsignalen en hier adequaat op moet handelen.

De laatste presentatie van de avond is gegeven door Thomas Hoogenboom (wetenschappelijk onderzoeker) en Carla Braam (fysiotherapeut en knowledge broker KomPas). Zij hebben de nieuwste tool van Chronisch ZorgNet besproken, namelijk het KomPas voor samen beslissen. Er is besproken hoe het KomPas is ontwikkeld, welke informatie eruit kan worden gehaald en hoe dit ingezet kan worden in de fysiotherapiepraktijk, maar ook wat je doet als resultaten uit het KomPas tegenvallen. De vele vragen vanuit het publiek impliceerden dat dit een onderwerp is dat ontzettend leeft bij de therapeuten!

Steffie heeft de tweede avond met parallelsessies, en alweer derde dag van de digitale Congresweek van Chronisch ZorgNet, afgesloten met een dank naar alle sprekers en kijkers. Vanavond om 18.00 gaan we weer verder! Kijk jij dan ook weer? Bekijk hier de sprekers van vanavond.

Terug naar overzicht